نویسنده = بریری، صیاد
تعداد مقالات: 1
1. مدل تحلیلی پدیده اسلاشینگ درمخازن مکعب شکل

دوره 17، شماره 67، پاییز 1392، صفحه 7-7

صیاد بریری؛ محمد جواد کتابداری