نویسنده = ذوالفقاری، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. معرفی الگوریتم‌های نوین در آشکارسازی زیرسطحی بررسی شیوه MAD

دوره 20، شماره 79، پاییز 1395، صفحه 52-64

مهدی جعفری مقدم؛ مجید آقابابایی؛ داریوش ذوالفقاری