نویسنده = خرم، سعید
تعداد مقالات: 1
1. روشهای محاسبه مناطق مستعد برخورد شناورها در تحلیل ریسک آبراهه

دوره 20، شماره 79، پاییز 1395، صفحه 17-27

سیاوش فیلم؛ روزبه پناهی؛ علی مرادی؛ سعید خرم