نویسنده = زارع دوست، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با رویکرد ترکیبی DEA-AP

دوره 20، شماره 80، زمستان 1395، صفحه 51-61

آزیتا حاجی زاده؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ همایون یوسفی؛ مصطفی زارع دوست