نویسنده = قاسمی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی پروانه شناور سطحی رزمی برای کمینه نمودن مصرف سوخت

دوره 19، شماره 76، زمستان 1394، صفحه 1-9

حسن قاسمی؛ حسن ذاکردوست


2. تحلیل عددی هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق در شرایط دائم و غیردائم

دوره 17، شماره 66، تابستان 1392، صفحه 1-1

حسن قاسمی؛ حسن قوشچی؛ مهدی دادخواه‌تهرانی