تحلیل کانال سطحی شمال دریای عمان و اثر آن بر سونارهای سطحی و زیرسطحی

چکیده

گونه‌هایی متنوعی از انتشار کانالی، رسیدن صوت به فواصل دو را فراهم می‌سازد. در صورت افزایش سرعت صوت از سطح دریا تا عمقی مشخص، کانال سطحی به وجود می‌آید. به‌منظور مطالعه روند تغییرات سرعت صوت با عمق، رایج‌ترین راه، اندازه‌گیری نمایه دما و شوری با عمق و قرار دادن این مقادیر در روابط تجربی محاسبه سرعت صوت است. در این مقاله، نمایه سرعت صوت منطقه محصور بین عرض‌ جغرافیایی 50/24 درجه شمالی و خط ساحلی جنوب جمهوری اسلامی ایران و بین طول‌های 20/056 درجه و 75/058 درجه شرقی مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه منجر به دست‌یابی به دو نمودار به عنوان الگوهای زمستانه و تابستانه نمایه‌های سرعت صوت سواحل مکران شد. از این الگوها جهت محاسبه پارامترهای انتشار صوت استفاده شد. هم‌چنین برای کانال صوتی ایجاد شده، یک فرکانس بهینه جهت انتشاری که تلفات صوت آن کمینه باشد و انتشار کانالی را تامین کند، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Surface Duct of Northern Oman Sea and Its Effect on Surface and Submarine SONARs

چکیده [English]

Sound travels to long distances in the ocean by various forms of ductedpropagation. When sound travels in a duct, it is prevented from spreading indepth and remains confined between the boundaries of the duct. The surfaceduct is a zone bounded above by the sea surface and below by the SLD.Within the surface duct, sound rays are alternatively refracted and reflected.A surface duct exists when the negative temperature gradient within it doesnot exceed a value determined by the effect of pressure on sound speed. Specifically, the surface duct is characterized by a positivesound-speed gradient.At very low frequencies, sound ceases to be trapped in the surface duct. So calculating themaximum wavelength for duct transmission is very important. In this paper we used a profile as a pattern of sound velocity distribution to calculate related parameters. Finally an optimum frequency for minimum scattering of sound channel propagation presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface channel
  • mixed layer
  • sonic layer
  • Sound propagation
  • sonar