پیش‌بینی ارتفاع موج در سواحل انزلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

چکیده

در امور مربوط به دریا روش‌های مختلفی برای پیش بینی وجود دارد. در این مقاله که در منطقه‌ی بندر انزلی انجام شده، برای پیش بینی ارتفاع امواج در دریای خزر از تکنیک شبکه‌ی عصبی مصنوعی استفاده شده است. داده‌ها که از سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت نفت خزر  اخذ شده در دوره های زمانی3،6، 12 و 24 ساعته  توسط سیستم ADCP اندازه گیری شده‌اند. شبکه‌ی مورد استفاده یک شبکه‌ی سه لایه پیشرو با 4 نورون در هر لایه میانی است، که بهترین حالت پیش بینی را تولید می‌کند. منحنی های پراکندگی و مقادیر ضریب همبستگی داده‌ها نشان می‌دهند که نتایج حاصل از پیش‌بینی با شبکه‌ی عصبی تطابق خوبی با داده‌های اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد که نشانگر سرعت و دقت قابل قبول روش به کار رفته در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Wave Height By Using of Artificial Neural Network At the Coast of Anzaly

چکیده [English]

Prediction of waves in coastal engineering and marine issues is essential.
For this purpose, various methods including experimental methods, numerical methods and computational software tools exist.
Experimental methods are relatively simple, but in comparison with other methods are not accurate.
Numerical models are generally accurate, but use them time and money wants.
In recent decades, the use of artificial neural networks have been widely applied to solve many engineering problems of the sea. It is capable in the modeling nonlinear problems.
This paper conducted in Bandar Anzali, Caspian predicting in the wave height of the artificial neural network technique is used. Data obtained from the Ports and Shipping Organization and the Caspian Oil Company, in the periods 3,6, 12 and 24 h were measured by ADCP system.
Network using Feed-forward  three-layered  networks  with four neurons in the middle layer, which produces the best prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prediction
  • wave height
  • Caspian Sea
  • Artificial neural networks