چکیده

سونارهای فعال که در آب‌های کم عمق کار می‌کنند با اهداف کاذبی مانند نویز، طنین وکلاتر  مواجه هستند، که این اهداف کاذب به شدت بر روی عملکرد آنها تأثیر منفی می‌گذارد. در سونارهای پیشرفته، باکوچک شدن سلول وضوح سونار، مهمترین عامل تولید هدف کاذب کلاتر می‌باشد. آمارهای کلاتر معمولاً توسط توزیعK  مدل می‌شوند. پارامتر شکل(α) توزیعK  معرف پهنای پرتو آرایه می‌باشد و پهنای پرتو آرایه دارای رابطه معکوس با آمارهای کلاتر است. این مقاله به بررسی تأثیر جهت دهی پرتو آرایه بر روی آمارهای کلاتر می‌پردازد، بدین منظور ابتدا کلاتر در سطح هیدروفون مدل‌سازی می‌گردد و سپس پارامتر شکل توزیع حاصل از شکل دهی متعارف پرتو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اثر شکل دهی پرتو بر روی پارامتر شکل توزیع بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Active Sonar Clutter Control By Using Array Beamforming

چکیده [English]

In this paper we have discussed the effect of array beamforming on controlling the clutter level of active sonars in shallow waters. To show this, we have used K-distribution statistical model for modeling clutter, because in previous paper we showed that this distribution best models the clutter. The results and distribution are exhibited and we have deducted that sonar clutter can be reduced by well-defined beamforming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active sonar
  • Clutter
  • beamforming
  • Array processing