نویسندگان

1 دانشگاه پدافند هوایی

2 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده

در این تحقیق طیف جذبی و بازتابی و عبوری از نانوکامپوزیت های فیلم نازک نقره که روی سطح خارجی زیر دریایی‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها وغیره لایه نشانی شده است، اندازه گیری می‌شود تا بتوان‌ آن‌ها را از دید رادارهای دیگر خارج نمود. با توجه به این‌که بیشتر رادارها در باندx  و k رفتار می‌کنند. در این مقاله بیشتر روی این باندها تحقیق شده است. برای بدست آوردن ضرایب جذب، انعکاس و عبور در حالت‎ عمودی و مایل ، ابتدا از معادلات ماکسول و هم‎چنین ضرایب اسنل دکارت استفاده شده است. به ‌این صورت که یک موج تک‌فام با قطبش مشخص را بهطور عمود و یا مایل به فیلم نازک که به‌صورت تیغه مانند است، تابانده، سپس با درنظر گرفتن انعکاس‌های متوالی، توان و ضرایب جذب، عبور و انعکاس محاسبه گردیده و تغییرات این ضرایب نسبت به زاویه فرودی، فرکانس موج الکترومغناطیسی ورودی و ضخامت فیلم نازک و پارامترهای مختلف رسم کرده و در مورد نتایج و شرایط بهینه برای کاربردهای مختلف بحث نموده و پیشنهاداتی ارائه می‌نماییم.در ادامه نتیجه‌گیری صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes in transmission spectrum, losses and reflection of electromagnetic waves by radar thin film of metallic silver nanoparticles

نویسندگان [English]

  • SEYED ALI HOSSEYNI MORADI 1
  • HASSAN RANJBAR ASKARI 2
  • MOJTABA RAHIMI 2

چکیده [English]

In this paper, reflection and transmission absorption spectrum of the nanocomposite thin silver film on the outer surface of the submarines, ships, aircraft, etc. deposition has been measured .So that they can be out of sight of other radars. with considering that most radar behave at bands x and k. then it has studied on the band x. to obtain the coefficients of absorption, reflection and transmission of vertical and oblique, the coefficient of Maxwell's equations and Snell-Descartes also used. the case of a monochromatic wave with polarization perpendicular or wish to make clear that the thin films such as blade is radiated. then the successive reflections, and can absorption coefficients, passing and reflection were calculated. and the coefficients of variation of the angle of incidence, the frequency of the electromagnetic wave and the input parameters and draw a thin film thickness. and discussion of the results and the optimum conditions for various applications and present recommendations. following conclusions done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption spectroscopy
  • Nano-composites
  • thin films
  • RADAR