طراحی و تحلیل جاذب فراماده برای کاهش سطح مقطع راداری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده

فرامواد با ضریب شکست منفی، در طبیعت وجود ندارند و در برابر امواج الکترومغناطیسی خاصیت غیر معمول از خود نشان می دهند. این مواد در سال های اخیر به خاطر ویژگی های خاصی که دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.  فرامواد کاربرد های مختلفی دارند. یکی از کاربردهای مهم آن ساخت جاذب امواج الکترو مغناطیسی برای کاهش سطح مقطع راداری در فرکانس های مختلف است. در این مقاله طراحی و شبیه سازی یک جاذب فراماده مورد مطالعه قرار می گیرد. با تغییر مشخصات جاذب، می توان محل فرکانس تشدید تغییر داد. همچنین پهنای باند بهینه و کمترین انعکاس امواج الکترو مغناطیس را بدست آورد.

عنوان مقاله [English]

Radar Cross Section Reduction of Target whit Metamaterial

نویسندگان [English]

  • MOHAMADREZA SOHELIFAR
  • RAMZANALI SADEGHZADEH
چکیده [English]

Metamaterials with negative permeability and permittivity, which don’t exist in nature, have attracted much attention in the past several years on account of their unique properties. The objective of this paper is to investigate a new design of periodic metamaterial structure for radar cross-section reduction that bandwidth-optimized, metamaterial absorber in the microwave regime. We will demonstrate the effects of the changing design parameters on resonance frequency of the structure. In order to obtain a better response of the magnetically resonant transmission such as its bandwidth and absorption, optimization of the metamaterial is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metamaterial Absorber
  • Radar Cross Section
  • Metamaterials