بررسی توزیع فراسنج های فیزیکی دما و شوری و چگالی آب اقیانوس هند و اثرات آن بر انتشار امواج سونار یگان های سطحی و زیر سطحی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

2 دانشگاه هرمزگان

3 پژوهشکده هواشناسی

چکیده

شناخت و مطالعه فراسنج‌های فیزیکی دما و شوری و چگالی آب دریا و اثرات آن بر چگونگی انتشار امواج سونار در لایه‌های زیرین آب دریا نقش به سزایی را در دریانوردی یگان های سطحی و زیرسطحی بر عهده دارند. نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت حضور موثرو سریع یگان‌های سطحی و زیرسطحی در پهنه اقیانوس‌ها و اقصی نقاط آبی دنیا نیازمند به استفاده از روش‌های نوین مطالعه و بررسی توزیع فراسنج‌های فیزیکی دما و شوری و چگالی آب دریا به منظور استفاده‌های عملیاتی موثرتر و دقیق‌تر از سونار می‌باشد. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن برر‌سی و مطالعه در زمینه چگونگی توزیع فراسنج‌های فیزیکی یاد شده و تأثیر آن‌ها بر چگونگی انتشار امواج صوتی در اقیانوس هند و دریای مکران به بررسی فناوری های نوین اندازه‌گیری آن‌ها پرداخته شود و دستگاه‌های نوین اندازه‌گیری این فراسنج‌های فیزیکی را معرفی نماید. درنهایت بادراختیارداشتن مقادیراندازه گیری شده فراسنج های شوری و دما بطورفصلی درتعداد13 ایستگاه همگی باطول های جغرافیایی یکسان   ولی با عرض های جغرافیایی متفاوت از استوا تا ، ضمن بررسی تغییرات فصلی لایه ترمو کلاین، وجود یک کانال صوتی پایدار در عمق 1750 متری غرب اقیانوس هند درتمامی ایستگاه ها، با میانگین سرعت صوت برابر باآشکار گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of physical parameters of temperature, salinity and density distribution of the Indian Ocean and its effect on the propagation of sonar of surface and subsurface combat units

نویسندگان [English]

  • ardshir farhadi amiri 1
  • seyede mozhghan ghazi mirsaid 2
  • mojtaba zoljudi 3
چکیده [English]

The study of physical parameters such as temperature, salinity and density of sea water and its effects on the propagation of sonar on marine water layers are responsible for a significant roles to the surface and subsurface combat units navigation. The surface and subsurface combat units of the strategic Iran's Army Navy in order to do effectively and rapidly actions in the vast ocean and waters around the world require the use of new methods to study the distribution of the physical parameters of temperature and salinity, and density of sea water in order to use the sonar more efficiently and more accurately in operations. In this paper an attempt has been made to study the distribution of these physical parameters and their effects on the propagation of acoustic waves in Indian Ocean and Makran Sea and also to introduce the new methods and new technologies in measuring these physical parameters.