مدل سازی مکانی پارامتر های فیزیکی دما و شوری در خلیج چابهار با استفاده از مدل عددی کوهیرنس

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 اداره کل و مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی

3 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

چکیده

چابهار بزرگ‌ترین خلیج ایران در حاشیه کرانه‌های دریای عمان (سواحل مکران) است، به این جهت لازم است تا به شکل ویژه به بررسی ویژگی های فیزیکی آب در منطقه یاد شده پرداخته شود. دراین مطالعهپارامتر های فیزیکی آب منطقه خلیج چابهار شامل دما و شوری با استفاده از مدل ریاضی سه بعدی هیدرودینامیکی به نام کوهیرنس (COHERENS)، پیش بینی و با داده های میدانی مقایسه می شوند. مهمترین اهداف تحقیق عبارتند از: مدلسازی تغییرات پارامتر های فیزیکی آب دریا در خلیج چابهار، صحت سنجی مدل ریاضی با استفاده از داده های میدانی، جمع آوریداده برای کاربردهای شیلاتی، دفاعی، کشتیرانی، اقتصادی و صنعتی. نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که به طور کلی، در فصول سرد، آب عمان گرم تر از آب خلیج چابهار بوده و در فصل گرم برعکس؛ همچنین در تمامی فصول شاهد کاهش دمای آب از سطح تا بستر هستیم. با توجه به کم بودن عمق خلیج چابهار و در نتیجه کم بودن حجم آب آن نسبت به آب دریای عمان دمای آب منطقه مورد مطالعه در زمستان کمتر و در بهار و تابستان بیشتر از آب دریای عمان می باشد. میزان شوری خلیج به طور کلی به استثنای زمان رخداد مونسون در باقی ماه های سال بیشتر از آبهای بیرون خلیج است. مهمترین عامل در میزان شوری بالای آب خلیج را می توان به علت کم عمقی آن و در نتیجه تبخیر زیاد آب خلیج دانست.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Modeling of the Physical Oceanography Parameters (Temperature & Salinity) in the Chahbahar Bay Using by COHERENS Numerical Model

نویسندگان [English]

  • Emad Zamani 1
  • Masoud Sadri nasab 1
  • Amir Siahsarani 2
  • Faramarz Nasri 3
چکیده [English]

It is essential to evaluate physical oceanography parameters of Chahbahar bay as the largest bay of Oman sea in Iranian coasts. In this study, physical oceanography parameters including temperature and salinity were predicted by using COHERENS Numerical Model and compared with field measurements. Objectives of this study were modeling variations of physical oceanography parameters, validation of numerical model using field measurements, and collecting data for fishery, marine-based defense, shipping, economical, industrial applications. In general, results show that in the cold seasons Oman Sea is warmer than Chahbahar bay and in the hot seasons the condition is vice versa. Also, the water temperature decreases from surface to bottom in all seasons. By considering low water volume as a result of low depth of Chahbahar bay in compare with Oman Sea. The temperature of water (water temperature) in the sited region is lower in winter and more in spring and summer than Oman Sea. In general the amount of salinity inside the bay is more than outside of the bay except in the monsoon time. The most important factor which causes high salinity in the bay is due to the low depth and therefore high evaporation in the bay.