نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

محاسبات نرم به مجموعه‌ای از شیوه‌های جدید محاسباتی در علوم رایانه، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بسیاری از زمینه‌های کاربردی دیگر اطلاق می‌شود. در تمامی این زمینه‌ها به مطالعه، مدل‌سازی و آنالیز پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای نیاز است. اما شیوه‌های علمی گذشته با وجود دقت زیاد به حل آسان، تحلیلی، و کامل آنها موفق نبوده‌اند. محاسبات نرم با محور قرار دادن ذهن انسان، به حل مسائل پیچیده‌ای که تا کنون ناشناخته مانده‌اند، می‌پردازد. دراین مقاله به معرفی و همچنین به بررسی قابلیت‌ها و چالش‌های بکارگیری این سیستم‌هادر مطالعات دریایی پرداخته شده است. متخصصین باید این معایب و مزایا را در موقع استفاده از این روشها مد نظر قرار دهند.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Soft Computing in Marine Studies: Advantages and Disadvantages

نویسندگان [English]

  • Kiumars Mahmoudi
  • M.Javad Ketabdari
  • Mesbah Sayebani

چکیده [English]

Soft computing is a set of new computational methods in computer science, artificial intelligence, machine learning, and many other applicable areas. In all these fields, it is required to study, model and analysis very complex phenomena. However rigorous scientific methods in the past failed to provide a simple solution, analytical approach or a complete solution to these problems. Soft computing with an emphasis placing on the human mind is able to solve complicated and unknown problems. This paper introduces and investigates the potential and challenges of implementing this system in marine studies. The experts should consider these advantages and disadvantages when using these techniques.