امکان سنجی ایجاد بندر خشک در بندر بوشهر با استفاده از تکنیک‌سوات

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی خارگ

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم دریایی خارگ

چکیده

با جهانی سازی و گسترش رقابت بین بنادر از سطح ملی به سطح منطقه‌ای و جهانی، بنادر به افزایش بازدهی خود از طریق راهکارهای مختلفی همچون افزایش شیفت کاری، توسعه فیزیکی و همکاری با پورت اپراتورهای بین‌المللی اقدام نموده‌اند. اما در تمامی موارد امکان توسعه فیزیکی بندر وجود ندارد. لذا بنادر مدرن جهان برای حل این مسئله بنادر خشک را به وجود آورده اند. بنادر خشک محل دپوی کانتینرها و توزیع آن ها به مقصد نهایی خود می‌باشند. بندر بوشهر یکی از بنادر مهم جنوبی کشور است که به دلیل واقع شدن در محیط شهری با مشکل توسعه فیزیکی مواجه است و برای پاسخگویی به حجم عملیاتی پیش‌بینی شده برای آن در برنامه مطالعاتی سازمان بنادر و دریانوردی، احداث بندر خشک ضروری و لازم است. این تحقیق با استفاده از مطالعه تحقیقات گذشته و پرسشنامه عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید بندر بوشهر را شناسایی و با استفاده از ماتریس سوات به ارزیابی و تدوین استراتژی‌های مختلف پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت فعلی بندر بوشهر حالت W-O می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Establishment Dry Port in Bushehr Port by SWOT Matrix

نویسندگان [English]

  • H Chahshouri 1
  • P Bavarsad 2
  • Gh Delbar 2
چکیده [English]

Hadi Chahshori1*, Parviz Bavarsad2, Gholamreza Delbar2
1 MSc student of Islamic Azad University Kharg Island, hchahshori@yahoo.com
2 assistance Professor of Kharh Maritime University
Abstract
With globalization and increase competition from national level to regional & international level, ports enhance their efficiency by increase time work, physical development and cooperation with international operators. But physical development of port not possible everywhere. Therefore modern port use of dry port to solve this problem. Dry ports is a location for containers depot and distribute them to final destination. Bushehr port is one of important port in south that located in city and confront physical development problem. It is necessary to stablish dry port for responding its forecasted operation volume in Port and Maritime Organization studying plan. This research use previous researches and questionnaire, identify Strength, Weakness, Opportunity and Threats of Bushehr port, and then used SWOT matrix to evaluate and design different strategies. Results of research show current position of Bushehr port is W-O.
Keywords: Dry Port, Bushehr port, SWOT matrix

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry Port
  • Bushehr port
  • SWOT Matrix
[1]  ابراهیم­زاده، ع و آقاسی­زاده، ع (1388)، 'تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT '، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه­ای، سال اول، شماره اول، صفحات 107-128.
[2]  امینی، م و سماواتیان، ا (1389)، 'تدوین استراتژی با روش ماتریس SWOT : مطالعه موردی شرکت فراپیوند'، فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره­ی دوم، شماره بیست و سوم، صفحات 61 - 62.
[3]  اویسی، ع. و درودیان، خ. (1386) بندر خشک. مرکز تحقیقات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران.
[4]  باورصاد، پ. خدابخش رضایی، آ. (1392) شاخص های تصمیم گیری انتخاب مکان برای ایجاد بندر خشک به منظور سرمایه‌گذاری بهینه. دومین همایش بین‌المللی اقیانوس شناسی خلیج‌فارس و دهمین همایش علوم و فنون دریایی ایران، تهران: بهمن‌ماه، ص 50.
[5]  دادور، س و تنظیفی، م. و عربشاهی، ن. (1389) اهمیت ایجاد بنادر خشک به منظور توسعه لجستیکی ایران. فصل نامه دیدگاه، شماره پاییز، صص 16- 45.
[6]  درخشانیان، ع. (1393) تحلیل و بررسی شاخص‌های عملیات بندری و تأثیر آن در افزایش جذب خطوط کشتیرانی-مطالعه موردی بندر بوشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خارگ.
[7]  شیخ الاسلامی، ع؛ براتی، ا و ایلاتی، غ. (1391) بررسی مکان های مناسب جهت احداث بندر خشک در ایران. نهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 19-21 اردیبهشت ماه.
[8] Bichou, K., Gray, R., 2004. A logistics and supply chain management approach to port performance measurement. Maritime Policy & Management 31 (1), 47–67.
[9] Celik, A., Metin, I. and Celic, M., (2012). Taking a Photo of Turkish Fishery Sector: A SWOT Analysis. Barcelona, Elsevier Ltd.
[10]            D.R. Regmi, Development and operations of dry ports in Nepal, ESCAP regional expert group meeting on dry ports, Bangkok, 2010.
[11]            Henttu, 2011, regional survey study from dry port concept in south east Finland, Lappeenranta university of technology, 2011, department of industrial management kouvola unit, 104
[12]            Ng, K.Y.A., Gujar, G.C., 2009. Government policies, efficiency and competitiveness: the case of dry ports in India. Transport Policy 16 (5), 232–239.
[13]            Notteboom, T., Rodrigue, J.-P., 2009. Inland terminals within North American and European supply chains. Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific, vol. 78. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations, pp. 1–57.
[14]            Roso, V., Lumsden, K., 2010. A review of dry ports. Maritime Economics & Logistics 12 (2), 196–213.
[15]            Roso, V., Woxenius, J., and Lumsden, K. (2009) the dry port concept: connecting container seaports with the hinterland, Journal of Transport Geography 17, pp 338–345.
[16]            Wen, X., Chen, N. (2013) Studies on Evaluation of Modernization of the Inland Port and Shipping Management based on DPSIR Model and Gray Correlation Evaluation Model, Social and Behavioral Sciences 96, pp1792 – 1800.