سنجش و مقایسه‌ی نویزمحیطی زیرآب،طی مهکشند و کهکشند

چکیده

سنجش و مقایسه‌ی نویزمحیطی زیرآب،طی مهکشند و کهکشند
 
ایمان مهرابی دستنایی1، عاطفه پورکریمان2، حامد فتاحی3
 
mehraby.stu@hormozgan.ac.ir
 
 
1- دانشجوی دکتری فیزیک دریا دانشگاه هرمزگان،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
2- دانشجوی اقیانوس شناسی دانشگاه هرمزگان
3- کارشناس ناوبری و فرماندهی کشتی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 
نویز محیطی در زیر آب، ترکیبی از نوفه‌ی فیزیکی و زیستی را شامل می‌شود که مستقیما مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد. نوفه ی فیزیکی به طور مثال خیزاب‌ها، باد، تلاطم و شکست امواج، بارش و نزولات جوی، حرکت شن و ماسه‌ها و زمین لرزه‌ها را دربر می‌گیرد. نوفه‌ی بیولوژیکی یا زیستی صدا و مکالمات صوتی پستانداران دریایی، سخت پوستان، ماهی‌ها و صدای دیگر موجودات دریایی را شامل می‌شود. با رشد صنایع دریایی تجدیدپذیر، پروژه‌هایی نظیر پروژه‌ی توربین‌های جریان کشندی، مکانیسم‌های نویز محیطی در آب‌های  کم‌عمق (عمق کمتر از 200 متر) را مورد توجه قرار داده است. بنابراین قبل از ارزیابی نویز ناشی از توربین‌ها، باید نویزی را که بر اثر جریانات کشندی مختلف (مهکشند و کهکشند) و فصل‌ها در سطوح مختلف آب دریا در طول جذرومد ایجاد می‌شود، کنترل و تنظیم نمود. در این پژوهش ضمن مقایسه بنادر جنوبی کشور جهت بهره‌برداری از این تکنولوژی، به معرفی اصولی که می‌بایست جهت انجام اندازه‌گیری نویز محیطی طی مهکشند و کهکشند رعایت شود، پرداخته شده است. ضمنا پیش‌بینی‌هایی از نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌ها ارائه و در انتها مقایسه نویز اندازه‌گیری و پردازش شده در باندهای فرکانسی متفاوت در منطقه رامسی سوند به عنوان نمونه آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Processing and comparing of underwater ambient noise during spring and neap tide

چکیده [English]

Processing and comparing of underwater ambient noise during spring and neap tide
 
I. MehrabyDastenay, A. Poorkarimian, H. Fatahi
 
Abstract:
Underwater background noise consists of a mixture of physical and biological noise that are not directly of interest of the study. Physical noise includes for example surf, wind, turbulence, wave breaking, rain, sand motion, earthquakes and anthropogenic noise. Biological noise includes the calls of marine mammals, crustaceans, fish and all other marine life sounds.With the growing marine renewable industry, notably Tidal Stream Turbine project, underwater background noise mechanisms in shallow water is starting to be of interest.Thus before assessing the turbine noise, it is thus essential to monitor underwater background noise of a proposed site at different tide (spring, neap), season, at different sea level during the ebb and the flood.In this research southern port of our country are compared for use of this technology and principles of ambient noise measuring during spring and neap tide are introduced. Finally some predictions of results and comparisons between measured and analyzed noise in different frequency band are presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spring tide
  • neap tide
  • ambient noise
  • sound level