مقایسه‌ی استحکام صفحه تقویت شده‌ی فولادی بااس پی اس تحت بار فشاری به وسیله‌ی نرم‌افزار انسیس

چکیده

در این مقاله با استفاده از نرم افزار انسیس  و المان SHELL281 تنش ماکزیمم و جابه جایی ماکزیمم دو نوع صفحه ی فولادی تقویت شده و دو نوع اس پی اس تحت فشار جانبی مورد بررسی  قرار می گیرد .سپس وزن هر یک از آنها را با استفاده از چگالی و حجم بدست می آوریم. در آخر نشان می دهیم که وزن اس پی اس ها کمی بیشتر است و به این علت است که ضخامت را برای تمام ورق های به کار رفته در آن یکسان در نظر گرفته ایم که اگر ضخامت در تقویت کننده ها کمتر باشد مسلما" وزن اس پی اس کمتر می شود .البته باید بدانیم که کاربرد اس‌پی‌اس در کشتی‌ها موجب حذف بسیاری از تقویت کننده ها می شود که در کل موجب کاهش وزن کشتی خواهد شد.  مقدارنسبت تنش ماکزیمم به ارتفاع تقویت کننده در اس پی اس ها بسیار بیشتر از صفحات تقویت‌شده‌ی فولادی است . این نسبت اولین بار است که به عنوان معیاری برای طراحی مطرح می‌شود و نشان می‌دهد که می تواند معیار مطلوبی باشد.چراکه بیان کننده ی نتایج درست قبلی به صورت مختصرتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison strength of stiffened steel plates with SPSs under transverse pressure by using Ansys software

چکیده [English]

In this paper the shell 281 element in Ansys software is used to estimate maximum stress and displacement for two types of stiffened steel panels and two types of SPSs under transverse pressure  then the weights of each one with regard to density  and volume are calculated.Finally it is shown weights of SPSs are more than stiffened steel panels. This is because the thicknesses of plates for SPSs are uniform. Application of SPSs in ships cause vanish many stiffeners and so reduce the overall weight of ship.The ratio of maximum stress to height of stiffeners is very larger than stiffened steel plates. This ratio is a good criterion for design of SPSs; because it reducesthe results. This ratio is first time to introduce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SPS
  • shipbuilding
  • sandwich panel
  • Strength