بررسی فاکتورهای مؤثر برطراحی پروتکل‌های مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم صوتی زیرآب

چکیده

 ویژگی های منحصربه فرد شبکه های حسگرصوتی زیرآب، مانند توپولوژی پویا وچگال یک متر، باعث شده است که این شبکه ها، تفاوت زیادی با شبکه های حسگربی سیم زمینی، داشته باشند. ارتباطات درشبکه های حسگرصوتی زیرآب، به دلیل شرایط محیط پیرامون، تحت تأثیرعواملی چون اتلاف انتقال، نویز، چند مسیره شدن، پخش دوپلر و تأخیرانتشار بالا و متغیر هستند. علاوه براین، پهنای باندکم، منجربه نرخ خطای بیت بالاتری می‌شود.گره ها، اغلب با باطری تغذیه می‌شوند و شارژ مجدد باطری گره‌ها مشکل است. با توجه به اینکه کشور ما دارای مرزهای آبی طولانی در منطقه خلیج فارس میباشد و این منطقه دارای شرایط نظامی و اقتصادی خاصی است، لذاتحقیق دراین زمینه از اهمیت زیادی برخورداراست. تفاوت های اساسی بین انتشارصوت درزیرآب وامواج رادیویی درسطح زمین، ایجاب می‌کندکه معیارهای جدیدی برای طراحی پروتکل های مسیریابی، درنظرگرفته شود. هدف از ارائه این مقاله، شناخت مسائل مربوط به محیط زیرآب، جهت ارائه پروتکل های مسیریابی مناسب در شبکه های مربوطه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of an Energy Efficient routing protocol for acoustic underwater networks

چکیده [English]

Different fromterrestrial WSNs, the Underwater Acoustic Sensor Network shave many uniquecharacteristics,such ashigherdynamictopology and sparse node density.UASN are affected by ambientenvironmental conditions leading toTransmission loss, Noise, Multi path, Doppler spread and largeand variablePropagation delays intransmissions.Furthermore,Low bandwidth,leading to greater bit-error rates (BER).Nodes are mostly battery powered and it is difficult to replenish their supply.Considering that our country has a wide sea borders on the Persian Gulf region and this region is of particular economic and military conditions,research in this area is so important.The fundamentaldifferences between underwater acoustic propagation andterrestrial radio propagation call for new criteria forthe design of routing protocols.The objective of this paper,is to identify issuesrelated to the underwater environment, to provide the appropriate routing protocols forrelevant networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underwater wireless sensor networks
  • Routing Protocol
  • Acoustic Communication
  • EnergyEfficient