نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

عملکرد مناسب یک محوطه‌ ذخیره کانتینری که می‏توان آن را به‌طور عمومی در هرجایی غیر از بندر نیز تصور نمود وابسته به حجم عملیات و نحوه بهره‏برداری از تجهیزات مورداستفاده در آن است. در این راستا و به‌منظور بهبود عملکرد، باید به مواردی همچون حداکثر استفاده از زمین با رعایت قیدهای عملکردی تجهیزات، به حداقل رساندن تعداد عملیات برداشت و گذاشت کانتینر در محوطه با انتخاب استراتژی چینش مناسب، انتخاب مناسب‏ترین تجهیزات جابجایی کانتینر مطابق با مساحت محوطه و استراتژی چینش و همچنین انتخاب مناسب‏ترین مسیرهای جابجایی، در هر دو مرحله طراحی محوطه و بهره‏برداری از آن توجه نمود. تعداد زیاد پارامترهای مؤثر در موارد ذکرشده و اندرکنش میان آن‏ها بر پیچیدگی‏ مسئله یافتن حالت بهینه طراحی و بهره‌برداری از محوطه‌های ذخیره کانتینری افزوده است. ظهور ابزار شبیه‏سازی، امکان مناسبی را برای حل این مشکل فراهم آورده است که مقاله حاضر، با تحلیل فرصت‏های بهبود در محوطه‏های ذخیره کانتینر، سعی نموده است تا ضمن تشریح اهمیت و جایگاه این موضوع در تحقیقات بین‏المللی، جوانب مختلف مسئله بهینه یابی و یا بهینه‏سازی چندوجهی پیش رو را با استفاده از ابزار شبیه‌سازی، مرور و دسته‏بندی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization field analysis in container storage yards using simulation

نویسندگان [English]

  • Mohammad yousef Moghadam 1
  • Roozbeh Panahi 2

1 Masters student of civil and enviromental engineering faculty, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor of civil and enviromentalengineering faculty,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The proper operation of a container storage yard, which generally can be expected to locate anywhere except sea port, depends on the amount of operation and way of using equipment. Accordingly for improving the operation, paying attention to maximum usage of yard area by considering the equipment operational constraints, minimizing the number of loading and unloading in yard by choosing the proper arrangement strategy, selecting the most proper material handling equipment according to yard area and the appropriate arrangement strategy and also the best displacing routes is necessary in designing and operation steps. The variation of factors and the complexity between them, prevents from finding the optimized solution. Use of simulation software make it easy to solve the problem. This paper tries to explain the importance of improvement opportunities in container storage yard by classifying the different aspects of optimization problem and roles of simulation for solving these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • storage yard
  • Simulation
  • port