برآورد خطر لرزه‌ای در گستره شهرهای قزوین-رشت، بندرانزلی و زنجان با استفاده از روش‌های آماری، تعینی و احتمالاتی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

چکیده

در این بررسی، برآورد خطر لرزه‌ای چشمه‌های فعال در گستره بندرانزلی برای ساخت یک لنگرگاه خشک در کارخانجات 7 آذر نیرویی دریایی با استفاده روش‌های آماری، تعینی و احتمالاتی صورت گرفته است. بدین منظور نقشه تکتونیکی منطقه با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی با ابعاد 1:250000 و در نظر گرفتن توپوگرافی منطقه ترسیم شده است. فهرست‌نامه یکنواختی از زمین‌لرزه‌ها شامل زمین‌لرزه‌های تاریخی و زمین‌لرزه‌های دستگاهی تهیه گردید. در 9 چشمه تعیین شده، با استفاده از تابع توزیع مکانی، آهنگ رویداد زمین‌لرزه برای محدوده‌های مختلف بزرگی در هر چشمه بالقوه زمین‌لرزه برآورد شده است. نتیجه روش تعینی نشاندهنده آن است که گسل آستارا با مقدار بیشینه شتاب زمین 0.66g ، بزرگترین خطر برای سایت موردنظر و گسل طالقان با مقدار 0.16g کمینه شتاب را دارا می‌باشد. همچنین در برآورد خطر به روش احتمالاتی که با استفاده از نرم‌افزار ez-frisk انجام شد، مقادیر بیشینه شتاب زمین برای دوره‌های بازگشت 50، 10 و ۴۷۵ سال که معادل ۱۰ درصد احتمال فزونی در ۵۰ سال است، تعیین و نقشه پهنه‌بندی برای آن‌ها رسم شد. همچنین شتاب‌های مورد انتظار برای این دوره بازگشت‌ها به ترتیب 0.61g، 1.79g و 2.04g پیش‌بینی شد که موید افزایش مقدار شتاب با افزایش دوره بازگشت است. لذا در خصوص طراحی اسکله‌هایی که جهت بارگیری و حمل مواد خطرناک و قابل نشت مورد استفاده قرار می‌گیرند، سطح سه (L3) قابل تعریف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Hazard assessment for the southwest of Khazar Sea

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hamidbeygi 1
  • Karim Akbari Vakilabadi 2
1 Graduated Student at University of Tehran
2 Assistant Professor of Marine Engineering Marine Engineering Faculty,Imam Khomeini Maritime University
چکیده [English]

Seismic hazard assessment is a topic related to evaluating the possibility of earthquake occurrence and estimating the feasible ground motion of the earthquake in a specific region. The existence of most active seismic regions and the importance of marine structures in our country make it necessary to use seismic hazard assessment for designing any offshore structure which is a dry dock in the 7th Azar navy factories. In this study, three seismic hazard assessment methods, deterministic, probabilistic and statistical, are used to determine the most prone fault and the occurrence of most major earthquakes in the southwest of Khazar sea offshore. The results extracted using the deterministic method show that Astara is the most prone fault which could produce 0.66 g as peak ground acceleration in our site. Moreover, the probabilistic method result is used to produce the seismic hazard assessment maps by ez-frisk software for the region which show that 0.61, 1.79, and 2.04 g are the PGAs with the return period of 10, 50, and 475 years, respectively could be produced by the high seismicity faults. As a result, to design the ports with the capability of loading and transportation, the third level earthquakes are considered whose occurrence possibility is more than the life of structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic hazard assessment
  • Dry dock
  • Scenario earthquake
  • deterministic method
  • probabilistic method