بررسی پدیده آبشستگی در تاسیسات دریایی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

2 مدرس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

آبشستگی در حقیقت جابجایی ذرات توسط جریان از محل استقرار اولیه آن ها به مکان دیگری است. وقوع پدیده‌ی آبشستگی در اطراف سازه‌های هیدرولیکی، یکی از اصلی‌ترین عوامل تخریب این سازه‌ها بوده و هر ساله باعث اعمال خسارات فراوان مالی در جهان می شود. اکثر مطالعات در شرایط مختلف آزمایشگاهی روی بستر ماسه ای و برای شرایط تعادل آبشستگی ارائه شده است و کاربرد این روابط برای شرایط طبیعی دریا، عدم اطمینان هایی را در برآورد مقدار آبشستگی به همراه دارد. بدیهی است استفاده از یک روش بدون توجه به شرایط حاکم بر آن روش، مناسب نمی باشد. در بسیاری از موارد نیز می توان از مدل های فیزیکی و روش های عددی برای تخمین عمق آبشستگی کمک گرفت. در مطالعه حاضر پروفیل آبشستگی توسط مدل عددی بررسی شده است. یکی از مهم‌ترین اهداف این تحقیق ارائه الگو و طرحی در جهت پیشگیری، کنترل و بهینه سازی آبشستگی در سازه‌های دریایی مخصوصاً موج شکن‌ها و اسکله ها می‌باشد. بررسی عوامل مختلف تشدید آبشستگی و راه کارهای کاهش تأثیر این عامل از مهم‌ترین اهداف این تحقیق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of scour phenomenon in offshore installations using software simulation

نویسندگان [English]

  • k akbari vakilabadi 1
  • abbas hasanabadi 2
1 interior manager/NEDAJA
2 Imam khomeini maritime academy
چکیده [English]

Scour is in fact the displacement of particles by flow from their initial location to another location. The phenomenon of scour around hydraulic structures is one of the main causes of their destruction and causes huge financial losses worldwide every year. Most of the studies have been carried out in different laboratory conditions on sandy bed and for scour equilibrium conditions and application of these relationships to natural sea conditions has uncertainties in estimating scour value. Obviously, it is not appropriate to use a method without regard to the conditions governing it. In many cases, physical models and numerical methods can also be used to estimate the scour depth. In the present study, the scour profiles are investigated by numerical model. One of the most important goals of this research is to provide a model and plan for prevention, control and optimization of scours in marine structures, especially breakwater and docks. Investigating different factors of scour intensification and ways to reduce its impact is one of the most important goals of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computational fluid dynamics
  • Scouring
  • wave breaker
  • jetty
[1] Dargahi، B. “Scour development downstream of a spillway”، Journal of Hydraulic Research، vol. 41، No. 4، 2003.

[2] Davis، C. V.، and Sorenson، E. K.، Handbook of applied hydraulic، 3rd ed.، Chapt.20، McGraw Hill Book Co.، New York، N.Y.، 1969.

[3] Delft Hydraulic systematic investigation of two and three dimensional local scour. Investigation M648/M863/M847، 1972

[4] Delft Hydraulics prototype scour hole، Investigation M1533، Parts I،II،III and IV، 1979.

[5] Abida، H.، Townsend، R. D.، "Local scour downstream of box-culvert outlets"، Journal of Irrigation and Drainage Engineering، Vol.57، No.3، PP. 425-440، 1991.

[6] Mosonyi، E. and Schoppmann، Ein beitragzurzurforschung von ortrichen auskolkungen hinter geneigten befestigungsstrecken in in abhangigkeit der zeit، Miteilungen des theodor rehbok Flubbaulaboratoriums، universitat Karlruhe، 1968

[7] Rouse, H. )1940(.“Criteria for similarity in the transportation of sediment.Studies in engineering bull”., Univ. of Iowa, 20, 33–49.

 [8] Vittal، N. & V. C. Kothyari & M. Haghighat. “Clear-water scour around bridge pier group”، Journal of Hydraulic Engineering، ASCE، Vol. 40، No. 5، pp. 1309-188، 1994

[9]. Aderibigbe O. O. and Rajaratnam N.، "Erosion of lose beds by submerged circular impinging vertical turbulent jets"، Journal of Hydraulic Research، Vol. 34، No. 1، PP. 19-33، 1996.

[10]  آذر فرادنبه, اردشیر، اثر دانه­بندی مصالح بر میزان آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد، پایان­نامـه کارشناسـی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، (1377).

[11] قنبریان, م. (1389). موج­شکن­های توده­سنگی. تهران: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)-قرب نوح(ع).