ارزیابی پایداری ستون آب و جریان در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: کوتاه

نویسنده

استادیار پژوهشکده علوم دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، تهران

چکیده

در پژوهش حاضر که براساس نتایج داده برداری و اندازه‌گیری میدانی می باشد به بررسی مشخصات دینامیکی و پایداری ستون آب پرداخته شده است. پارامترهای مذکور با انتشار آلاینده ها، زباله‌های دریایی، سلامت شناگاهها و صنعت گردشگری و همچنین اثرات زیست محیطی توسعه قفسهای پرورش ماهی در قفس مرتبط است. از سوی دیگر می‌تواند زمینه ساز یک اقدام مهم در ارزیابی و بهره‌برداری مستمر و پایدار از توده‌های آبی باشد. در این مقاله با استفاده از جریان سنج‌های اتوماتیک و دستگاه اندازه‌گیر مشخصات فیزیکی و انجام برخی محاسبات و آنالیزهای اقیانوس شناختی به بررسی دینامیک آب منطقه جنوبی دریای خزر پرداخته شده است. ضمن بررسی مشخصات فیزیکی ستون آب و پایداری که در زمانهای لایه‌بندی دریا بیشتر مشاهده شده است، به جریانات دریایی نیز اشاره شده است. داده های برداشت شده جریان در منطقه فلات قاره نشان داد که روند کلی گردش آب در منطقه از سمت شمال غرب (غرب) به سمت شرق با سرعت حدود یک متربرثانیه بوده است. ساختار فیزیکی ستون آب نشان داد که، در فصل پاییز ستون آب در منطقه ساحلی عمدتاً در لایه اختلاط سطحی قرار گرفته است و تغییرات عمودی پارامترهای فیزیکی از سطح تا بستر کم است. ساختار فیزیکی آب دریا در اواخر فصل پاییز و اوائل زمستان نشان ‌دهنده شروع اضمحلال لایه‌بندی ستون آب در منطقه مورد مطالعه بود. داده های ثبت شده توسط دستگاههای ترازسنج نشانده کاهش تراز آب دریا به اندازه حدود یک متر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Water Column Stability and Current in the Coastal Waters of Caspian Sea

نویسنده [English]

  • S Jamshidi
چکیده [English]

The Caspian Sea by reach sources of black caviar and fields of oil and gas is very important water body in the Eurasia region for the lateral countries and for the world. In the last years, the southern part of the sea is important and remarkable due to development of cage culture and tourism industry. The research is based on field works on the southern continental shelf of the Caspian Sea, Nowshahr Port (near the Iranian coastline). Two important dynamical parameters of sea level fluctuation and current were studied. Current data were collected by deployed Recording Current Meter (RCM9) and Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) near over the continental shelf in the middle part of the southern boundary of the sea. Observations on the sea current over the continental shelf showed that general circulation trend is from northwest (west) to east with value less than one m/s near the sea surface. Variations of sea level and dynamics of the coastal waters over the continental shelf are very important for cage culture industry in the region. Recorded data of tide gauges in Nowshahr port showed that the sea water level was collapsed about 1 m in the southern coasts during two last decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • continental shelf
  • Physical Structure
  • Dynamical Parameters
  • Stability of Water Column
[1]     Kostianoy, A.G. and  Kosarev, A.N., “The Caspian Sea Environment”, The Handbook of Environmental Chemistry . Volume: 5p, 2005.

[2]     Leonov, A.V. and Nazarov, N.A., “Nutrient Input into the Caspian Sea with River Runoff”, Water Resources. Volume 28, Issue 6, pp 656–665, 2001.

[3]     Tuzhilkin, V.S., Katunin, D.N. and Nalbandov, Y.R., “Natural chemistry of Caspian Sea waters”, In A. G. Kostianoy & A. N. Kosarev (Eds.) The Caspian Sea Environment, Berlin, Germany: Springer-Verlag, p. 83-108, 2005.

[4]     Tuzhilkin V.S. and Kosarev A.N., “The Caspian Sea Environment”, Ed. by A. G. Kostianoy and A. N. Kosarev (Springer-Verlag, Berlin): 33–58, 2005.

[5]     Peeters, F. and Kipfer, R., “Analysis of deep-water exchange in the Caspian Sea based on environmental tracers”. Journal of Deep-Sea Research, I 47: 621-654, 2000.

 

[6]     UNESCO, “Background papers and supporting data on the practical salinity scale 1978”. UNESCO technical papers in marine science, Nr. 37, 1981a.

[7]     UNESCO, “Background papers and supporting data on the International Equation of state of Sea Water 1980”. UNESCO technical papers in marine science, Nr. 38. 1981b.

[8]     Zaker N. H., Ghaffari P. and Jamshidi S., “Physical study of the southern coastal waters of the Caspian Sea, off Babolsar, Mazandaran in Iran”, Journal of Coastal Research. SI 50: 564-569, 2007.

[9]     Zaker, N.H., Ghaffari, P., Jamshidi, “Currents on the Southern Continental Shelf of the Caspian Sea off Babolsar, Mazandaran, Iran”. Journal of Coastal Research, SI 64 (Proceedings of the 11th International Coastal Symposium),. Szczecin, Poland, ISSN 0749-0208, 2011.

[10]  Jamshidi, S. and N.A. Bakar, “Seasonal Variations in Temperature, Salinity and Density in the Southern Coastal Waters of the Caspian Sea”, Oceanology, Vol. 52, No. 3, p. 380–396, 2012.

[11]  Jamshidi S. and N.A. Bakar, “Variability of Dissolved Oxygen and Active Reaction in Deepwater of the Southern Caspian Sea, Near the Iranian Coast”, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 20, No. 5, p. 1167-1180, 2011.