امکان سنجی و شبیه سازی نیروگاه فتوولتاییک 20 کیلواتی در غرب مازندران با نرم افزارPVSYST

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برق گرایش سیستم های قدرت دانشگاه علامه محدث نوری

2 عضو هیئت علمی برق گرایش الکترونیک دانشگاه علامه محدث نوری

چکیده

این مقاله عملکرد شبیه سازی شده سیستم فتوولتائیک Si-poly متصل به شبکه 20 کیلووات را در غرب مازندران تحلیل می کند. این سیستم شبیه سازی شده شامل 66 ماژول با توان 310 وات می باشد و از دو اینورتر 9.9 کیلو وات برای اتصال به شبکه استفاده شده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار PVSyst 6.68 انجام شده و داده های آب و هوایی از پایگاه داده هواشناسی مازندران و نرم افزار Meteororm7.2 برای این تحلیل استفاده شده است. نتایج حاکی از انتخاب یک زمین به مساحت 129 متر و نصب جایگذاری 66پنل 310 وات با 2 اینور 9.9 کیلووات خروجی سالانه 34.05 مگاوات در سال به شبکه تزریق می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study and simulation of 20 kilowatt photovoltaic power plant in western Mazandaran With PVSYST software

نویسندگان [English]

  • y nori kujorian 1
  • sh tamandani 2
1 Student Senior Allameh Mohaddesh Noor
2 electrical department- engineering faculty- allameh mohaddes nouri university
چکیده [English]

This paper analyzes the simulated performance of a Si-poly photovoltaic system connected to a 20 kilowatt network in western Mazandaran. The simulation system consists of 66 modules with a power of 310 watts and is powered by two 9.9 kW inverters to connect to the network. The simulation was performed using PVSyst 6.68 software, and the weather data from the Mazandaran Meteorological Database and Meteororm7.2 software were used for this analysis. The results suggest that a 129-meter-wide land plot will be installed and 66-panel 310 watts installed with 2 in. 9.9 kW and will supply the network with an annual output of 34.05 megawatts per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feasibility
  • Module
  • Photovoltaic System
  • .PVSyst
[1]                 M. Bouzguenda, A. Al Omair, A. Al Naeem, M. Al-Muthaffar and O. Ba Wazir. Design of an off-grid 2 kW solar PV system. In Proceedings of 2014 Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), Monte-Carlo; 2014. p. 1-6.

[2]                 P. Karki, B. Adhikary and K. Sherpa. Comparative study of grid-tied photovoltaic (PV) system in Kathmandu and Berlin using PVsyst. Proceedings of 2012 IEEE Third International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET), Kathmandu; 2012. p. 196-199.

[3]         R. Tallab and A. Malek. Predict system efficiency of 1 MWc photovoltaic power plant interconnected to the distribution network using PVSYST software. In Proceedings of 2015 3rd International Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC), Marrakech, Morocco; 2015, p. 1-4.

[4]       A.E. Becquerel, Comt. Rend. Acad. Sci. 9, 561, 1839.   

[5]        D.M. Chapin, C.S. Fuller, G.L. Pearson, J. Appl. Phys. 25, 676, 1954

[6]       Yadav, P. Kumar, N. ChandeI, S.S., "Simulation and perfonnance analysis ofa IkWp photovoltaic system using PVsyst", Computation of Power, Energy Information and Commuincation (ICCPEIC), 2015 International Conference on, On page(s): 0358 - 0363.

[7]       Jaydeep V. Ramoliya , " Perfonnance Evaluation of Grid-connected Solar Photovoltaic plant using PVsyst Software", February 2015, Volume 2, Issue 2 J ETIR (lSSN-2349-5162).

[8]     C.R. Charan," Perfonnance Analysis and easonal Modulation of Load Grid Connected Photovoltaic System Using PVsyst", International JournalL of Pure and Appied Research In Enggineering and Technology, 2016; Volume 4 (9): 409-417

[9]                شمس محمد حسین، کیا محسن، مهدوی بهداد، 1392،مطالعات طراحی بهینه یک نیروگاه فتوولتاییک 100 کیلوواتی متصل به شبکه در تهران با استفاده از نرم‌افزار pvsyst، نشریه انرژی ایران ،دوره 16،شماره 2.

معینی سام،جوادی شهرام،دهقان منشادی محسن و اسماعیلی رضا، 1389،برآورد پتانسیل خورشیدی در شهر یزد، نـشریه انـرژی ایران،دوره13،شماره 1.