مروری بر اجزای سرسره کشتی، و مباحث اجرایی مترتب برآن‌ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه سازه های دریایی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با افزایش تعداد شناورهای با ظرفیت های متفاوت، نیاز روزافزونی برای احداث تأسیسات تعمیر و نگهداری شناورها ایجاد شده است. سرسره کشتی، یکی از انواع این تأسیسات به شمار می رود. در ارتباط با ساخت سرسره، تخمین اولیه دقیق ابعاد سرسره و نیز، هزینه نهایی آن بسیار حائز اهمیت است چرا که ساخت سرسره نیاز به سرمایه گذاری گزافی دارد. هدف این مقاله، بررسی و ارزیابی الزامات و روابط پیرامون تخمین ابعاد اولیه سرسره شامل طول، عرض، حداکثر ظرفیت، زاویه، و ابعاد گهواره می باشد. تخمین مناسب از ابعاد سرسره برای تصمیم‌گیری در مراحل پیش طراحی پروژه های از این دست مد نظر است تا هزینه‌های اولیه و نیز تعمیر و نگهداری کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review on ship slipway facilities and their related executive issues

نویسندگان [English]

  • s radfar 1
  • R Panahi 2
1 Department of Marine Structures, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Increasing number of vessels with various capacities, leaded to a sky rocketing demand for the construction of vessel repair and maintenance facilities. Ship slipway is among one of this category. In relation with slipway construction, accurate initial estimation of slipway dimensions and also, its final cost is of great importance; as the construction of slipways costs too much. This study aims at investigation of requirements and formulae for the initial dimensions of the slipway i.e. length, width, maximum capacity, angle and so on. Appropriate estimation of slipway dimensions is vital for the decision makings during pre-designing of such projects to reduce the capital and operational costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slipway (Marine Railway)
  • Ship
  • Repair and Maintenance
  • Cradle
  • Rail system
[1]     Noor, R. B. MD. "Technical and Cost Model for Slipway Development", Master Thesis, Universiti Teknologi Malaysia, 2014.
[2]     Heger, R. "Introduction to Marine Railways", In Dry Dock Conference, Florida, pp. 1-24, 2006.
[3]     IMM Quality, "Marine Railway Boat Lifts", accessed 1 June 2017.
[4]    نشریه شماره 11-300 آیین‌نامه طراحی بنادر و سازه‌های دریایی ایران (سازه و تجهیزات تعمیر شناور)، فصل سوم خطوط ریل دریایی و سرسره‌ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1385.
[5]     Sorić, Zorislav, Radovan Vugrinec, Predrag Kvasnička, Tomislav Kišiček, Josip Galić, and Leo Matešić. "A Slipway Structure for River Ship Repair." In Proceedings of the Ninth International Symposium on WATER MANAGEMENT and HYDRAULIC ENGINEERING, pp. 247-254. 2005.
[6]     Thomas, B., Hadfield, M., and Austen, S. "Experimental Wear Modelling of Lifeboat Slipway Launches", 2007.
[7]     Kimberley Ports Authority. "Slipway Vessel Storage and Maitenance Information Pack", 2016.
[8]     West Sussex County Council, "Shoreham Slipway Feasibility Study", 2014.
[9]     Mackie, K. P., and R. F. Deane. "Issues in Dry Docking–Economics, Shiplifts, Slipways and Keel Blocks." In 31st PIANC Congress, Lisbon. 2006.
[10] Tsinker, Gregory. Marine Structures Engineering: Specialized Applications: Specialized applications. Springer Science & Business Media, 2012.
[11] Indian Standard: Recommendations for Design and Construction of Port and Harbour Components; Part IV Slipways. Indian Standards Institution, 1982.
[12] Tubb, J. R. "Some aspects of the design of large slipways." In Institution of Civil Engineers, Proceedings, vol. 46, no. Proceeding. 1970.
[13] British Standard, B. S. "6349-3: 2000 “Maritime structures." Part III: Code of Practice for Design of Dry Docks, Locks, Slipways and Shipbuilding Berths, Shiplifts and Fock and Lock Gates, London: BSI.
[14] WIKIPEDIA, "Patent slip", accessed 28 April 2017.
[15] Bugler, M. "Environmental Guidelines for Marinas in the Great Barrier Reef Marine Park, Chapter 4." (1994).
[16] Sciortino, Joseph Alan. Fishing harbour planning, construction and management. No. 539. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2010.
[17] Thomas, B. "Alternative Lifeboat Slipway Bearing Materials", Lifeboats, Bournemouth University, 2012.
[18] TRAIL-SAIL ASSOCIATION, "Good Slipway Design", accessed 29 April 2017.
[19] GIG Harbour Boatshop, "Catalouge of Historic Eddon Boatyard", 2016.
[20] Sundravadivelu, Natarajan, Gandhi, Thilakavathy. Design of Slipway Facility for Repair and Maintenance of Port Crafts. 4th International Conferenceon Coasts, Ports and Marine Structure. November 2000.