پایداری و عملکرد هیدرودینامیکی شاخابه های جزر و مدی (مطالعه موردی خورموسی)

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی / دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناس ارشد مهندسی سواحل و سازه های دریایی شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس

چکیده

شاخابه‌ های جزر و مدی به واسطه پیشرفت آب دریا از جمله جزر و مد، موج به سمت ساحل شکل گرفته اند. این مناطق به دلیل شرایط محافظت شده در مقایسه با دریاها و آب های آزاد، نواحی مناسبی برای شکل گیری مناطق تجاری، بندری، توریستی و ... می باشد، در این پژوهش برای مقدمه به معرفی خورها و ساختارشان پرداخته شده است. در ادامه طبقه بندی خورها به لحاظ هیدرودینامیکی و پایداری دهانه خورها در نهایت موارد مطرح شده تحت عنوان مطالعه موردی برای شناسایی وضعیت خورموسی اعمال گردیده است. در طبقه بندی هیدرودینامیکی خورها، خورموسی با بررسی دو روش تحلیلی و فرمولی در زمره خورهای جزر و مدی قرار گرفت، در آخر به لحاظ پایداری خورها، با محاسبه ضریب پایداری خورموسی به وسیله پارامتر پایداری براوون r =278.50 بدست آمد همچنین با استفاده از نرم افزارCEA نیز خورموسی در ناحیه پایداری قرار گرفت، که هردو روش خورموسی را کاملا پایدار ارزیابی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydrodynamic performance and stability of tidal inlet

نویسندگان [English]

  • Amir Jabari Khameneh 1
  • Mahdi Adjami 2
  • Ahmad Rezaee 3
1 MSc of Marine Structures Engineering / Shahrood University of Technology
2 Member of the Faculty in Civil Engineering, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Tidal and wave dominated currents are the most important and effective factors forming the Tidal Inlets. Construction of commercial and/or tourism harbors are recommended in these areas regarding their native protected feature than open seas. Here, we have introduced Tidal Inlets and their general patterns. Then we classify them regarding to hydrodynamics and stability aspects. The case study for this research is Khowr E Musa region in northern part of Persian Gulf as the most famous Tidal Inlet in Iran coasts. As a result of both analytical and statistical calculation, Khowr E Musa is classified as a stable region with standard Tidal Inlet form (It’s Brunn stability numbers will be r =278.5). Finally the CEA modeling of Khowr E Musa has the same results and introduce the region as a completely stable Tidal Inlet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tidal Inlets
  • Tidal Inlet Hydrodynamic
  • Inlet Stability
  • CEA
  • Khowr E Musa
[1] Davis, R.A., and Fitzgerald, D.M “Beaches and Coasts”, Blackwell Science Ltd, 2004.

 

[2] Glaeser, D.J., “Global distribution of barrier islands in terms of tectonic setting”, Journal of Geology 86, 283 – 297, 1978.

[3] رحیمی پور انارکی، حمید ، "تحلیلی بر روند تغییرات خط ساحلی دریای خزر در مجاورت سپید رود". سومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، 1377.

[4] اعرابی، مزدک ، بنی هاشمی ، بنی حبیب، "بررسی نرخ انتقال رسوب بر جابجایی مصب رودخانه های استان گیلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه تهران، 1389.

[5] بنی سلطان، سحر ، کاویانپور، محمدرضا  ،"شبیه سازی عددی رسوب گذاری در مصب دریا (مطالعه موردی: خورموسی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1389.

[6]Boothroyd, J.C., “Coastal Sedimentary Environments: Tidal Inlets and Tidal Deltas”, Springer-Verlag  New York Inc., 1985.

[7]Tung, T.T., “Morphodynamics of seasonally closed coastal inlets at the central coast of Vietnam”. PhD thesis, Technische Universiteit Delft, 2011.

[8]Hayes, M.O., “Barrier island morphology as a function of tidal and wave regime', in Leatherman, S.P., (ed.) Barrier Islands”, New York: Academic Press, 1979.

[9] Davis, R. A., and Hayes, M. O. “What is a wave-dominated coast?” Marine Geology, 60, 313-329, 1984.

[10] Bruun, P., “Stability of tidal inlets - Theory and Engineering”, New York: Elsevier Scientific Publishing Company, 1978.

[11] User’s Guide, “Channel Equilibrium Area (CEA) Program” U. S. Army Corps of Engineers, 2010.  

[12]Escoffier, F.F., “The Stability of Tidal Inlets. Shore & Beach”, 8(4): 114-115, 1940.

[13] O’Brien, M. P., ”Notes on Tidal Inlets on Sandy Shores,”  U.S. Army Coastal Engineering Research Center, GITI Report 5, 27 p, (1976).

[14] “Iranian Tide Gauge Network”, National Cartographic Center (NCC) Tehran, Iran, 2004.

[15] آب میط خاورمیانه، مهندسین مشاور، " گزارش رسوب گذاری و لایروبی در بندر امام خمینی (ره)" موجود در سازمان بنادر و دریانوردی کشور، تهران، 1389.