پیاده سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمان های دریایی کشور (موردکاوی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان)

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ناوبری و فرماندهی کشتی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

2 کارشناسی ارشد دریانوردی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک اصل از طرف مقام معظم رهبری مطرح و در محافل و سخنرانی‌های مختلفی از آن یادشده است. این تحقیق به‌وسیله‌ی پرسشنامه و با هدف بررسی پیاده‌سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های دریایی کشور انجام‌ شده است. شاخص‌های پرسشنامه بر اساس شاخص‌های مطرح‌ شده از طرف معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری بوده است. 33 شاخص پرسشنامه در قالب هفت رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا مطرح‌شده است. روایی پرسشنامه از روش محتوا (سازه) مورد تائید قرار گرفت. پرسشنامه در مطالعه مقدماتی دارای پایایی با ضریب 958/0 بود. بر اساس جدول مورگان حداقل اندازه نمونه برابر 274 نفر است. نتایج تحقیق نشان داد که در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، رویکردهای جهادی، درون‌زا، برون‌گرا، انعطاف‌پذیری، فرصت‌سازی، مولد و پیشرو به ‌عنوان رویکردهای مطرح در اقتصادی مقاومتی، تابه‌حال به‌صورت مؤثر و کارا، پیاده‌سازی و اجرا نشده است. بر اساس نتایج به‌ دست‌ آمده، جهت اجرا و پیاده‌سازی مناسب اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های دریایی کشور می‌توان پیشنهاد‌هایی ارائه داد که عبارت‌اند از: مشوق‌های سازمانی برای اجراکنندگان طرح اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود، نظام مالی سازمان همگام با طرح اقتصاد مقاومتی اصلاح گردد، زمینه‌های مبادلات علمی با کشورهای همسایه ایجاد شود، دیپلماسی‌های لازم جهت حمایت از اقتصاد مقاومتی انجام شود، خدمات متنوع‌تری به مشتریان خارجی ارائه شود، مزایایی اقتصاد مقاومتی به‌صورت واضح و روشن برای کارکنان سازمان تبیین شود، برنامه‌ریزی‌های لازم برای پساتحریم در نظر گرفته شود و مدیریت مخاطرات اقتصادی در شرایط بحرانی به ‌صورت هدفمند فعالیت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation Resistive Economy in Maritime Organizations of Country (Case Study: Port Authority of Hormozgan)

نویسندگان [English]

  • A Motalebi 1
  • H Tahmak 2
1 XX
چکیده [English]

Resistive economy as a principle mentioned in various circles and Lectures. The study was conducted by questionnaire and the aim is evaluate the implementation of resistive economy in Port and Maritime organizations. Indicators based on the questionnaire raised by science and technology to the vice presidency. Indicators based on the questionnaire raised by science and technology to the vice presidency. The questionnaire contains 33 indicators in seven Include : jihadi approach, flexibility, opportunity, generating, endogenous, leading and extroverted. Validity of the questionnaire using content (structure) was confirmed. In a pilot study questionnaire reliability coefficient was 0.958. according to Morgan minimum sample size of 274 people. The results showed that in the Port Authority, jihad, endogenous, extroverted, flexibility, opportunity, generating leading approaches as approaches of the resistive economy, ever more has not been implemented effectively and efficient. Based on the results obtained, in order to implement appropriate resistive economy in the maritime organization Can be present suggestions that include: Organizational incentives to be considered for Implementers of resistive economy plan, the financial system to be reformed in line resistive economy, fields scientific exchanges with neighboring countries to be created, be done needed diplomacy for support the resistive economy, wider variety of services provided to external customers, resistive economic benefits to be explained for staff clearly, should be considered the planning for post- prohibition and economic risk management to be active in critical situations purposefully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Implementation
  • Maritime Organizations
[1]   پرتال اینترنتی معاونت علمی و فن­آوری ریاست جمهوری، (1394)، سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی. (www.isti.ir)، تاریخ دسترسی: 10/09/1394.

[2]   خلیلی، ح. (1391) مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی، کارآگاه، دوره دوم، سال پنجم، شماره 20.

[3]   فشاری، م؛ و پورغفار، ج. (1393) بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، مجله اقتصادی، سال چهاردهم، شماره 5 و 6.

[4]   لاولاک، ک؛ و لایت، ل. (1385) اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، ترجمه بهمن فروزنده، نشر آموخته، اصفهان.

[5]   سوارکار، ح. (1393) اقتصاد مقاومتی و مفاهیم وابسته به آن، اندیشه سراس تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

[6]  سیف، ا؛ و خسروشاهی، م. (1392)، نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 54.

[7]   یگانه، ح. (1393) جایگاه بنادر ایران در اقتصاد مقاومتی، روزنامه عصر ایران،

[8]   http://www.asriran.com/fa/news/333965)، تاریخ دسترسی: 15/10/1394.

 

[9]   Johnston, D. C. (2005), "Richest Are Leaving Even the Rich Behind", New York Times, PP. 1,17, June, 5.

[10]           Peet, R. & H. Elaine (2009), Theories of Development Contentions, Arguments, Alternatives, The Guilford Press, Second Edition.