نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه سازه‌های دریایی، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پرداخت یارانه در بخش انرژی و نیز ثبات قیمت حامل های انرژی برای سالیان متمادی سبب شده است که کشور ایران در کنار رشد بی رویه مصرف انرژی، وابستگی زیادی به سوخت های فسیلی پیدا کند. همین امر موجب شده است تا دولت رویکرد خود را به سوی اصلاح نظام یارانه حامل ها و نیز سرمایه گذاری در بخش انرژی های سبز تغییر دهد. یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیری که در سال های اخیر مورد توجه واقع شده است، انرژی حاصل از جریان های جزرومدی است. مقاله حاضر قصد دارد رقابت‌پذیری این نوع از انرژی در قیاس با انواع دیگر انرژی‌ها در سواحل جنوبی ایران، مورد بررسی قرار داده و میزان سرمایه‌گذاری لازم مشخص کند. برای این منظور، بر اساس مطالعات پیشین سه محدوده تنگه خوران، جزیره هنگام و تنب بزرگ شناسایی و مورد بررسی اولیه قرار گرفت. در این بین دو محدوده هنگام و تنب بزرگ دارای شرایط فنی مناسب تری جهت احداث مزارع انرژی تشخیص داده شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه تراز شده انرژی برای این دو محدوده به ترتیب، 182.253 و 221.507 پوند بر مگاوات ساعت می‌باشد. با توجه به نرخ‌ خرید تضمینی، دوره بازگشت سرمایه برای هر یک از این دو محدوده به ترتیب 18.77 و 23.79 سال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Developing Tidal Stream Energy Farms in the South Coasts of Iran

نویسندگان [English]

  • S radfar 1
  • R Panahi 2

چکیده [English]

Subsiding in energy sector and also constant costs of energy barriers for many years caused that Iran has great dependence to conventional fuels. This issue leads government to change its approach and to adapt its barriers costs and also to invest in renewable energy sector. One of these renewable energies, is tidal stream energy. This study aims to investigate competitiveness this type of energy with conventional ones in southern coasts of Iran and to define amounts of required investments. Based on previous studies, three zones have been specified: Khowran Strait, Hengam and Great-Tonb Islands. The last two zones have better technical potential to develop tidal energy farms. Investigations show that LCOEs of these two sites are 182.253 and 221.507 GBP/MWh, respectively. According to available REFiTs, payback periods of these two sites are 18.77 and 23.79 years, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tidal stream energy
  • LCOE
  • Khowran Strait
  • Hengam Island
  • Great-Tonb

[1] Boronowski, S., Monahan, K. and vanKooten, G.C., “The Economics of Tidal Stream Power”. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE, Ghent, Belgium, 2008.

[2] SQW Energy, “Economic Study for Ocean Energy Development”. The Sustainable Energy Authority of Ireland and Invest Northern Ireland, Dublin, Ireland, 2010.

[3] Vazquez, A. and Iglesias, G., “Capital costs in tidal stream energy projects – A spatial approach”, Energy. Vol. 107, pp. 215-26, 2016.

[4] Rashid, A., “Status and potentials of tidal in-stream energy resources in the southern coasts of Iran: A case study”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, pp. 6668-77, 2012.

[5] Tofigh, A.A. and Abedian, M., “Analysis of energy status in Iran for designing sustainable energy roadmap”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 57, pp. 1296-306, 2016.

[6] Weekly Statistics Report on Iran Energy Sector, www.amar.tavanir.org.ir, 2012-2015.

[7] Statistical Report on 48 Years of Activities of Iran Electric Power Industry (1967-2014). I.R. Iran Ministry of Energy, Tavanir Holding Company, 2014.

[8] Electric Power Industry in Iran. I.R. Iran Ministry of Energy, Tavanir Holding Company, 2014.

[9] Radfar, S., Panahi, R. and Razaee Mazyaki, A., “Feasibility study and characterization of potential sites for tidal energy extraction in Persian Gulf using zonation in Mike21”, 18th Marine Industries Conference, Kish, Iran, 2015.

[10] Allan, G., Gilmartin, M., McGregor, P. and Swales, K., “Levelised costs of Wave and Tidal energy in the UK: Cost competitiveness and the importance of “banded” Renewables Obligation Certificates”, Energy Policy, Vol. 39, pp. 23-39, 2012.

[11] Vazquez, A. and Iglesias, G., “LCOE (levelised cost of energy) mapping: A new geospatial tool for tidal stream energy”, Energy, Vol. 91, pp. 192-201, 2015.

[12] Vazquez, A. and Iglesias, G., “A holistic method for selecting tidal stream energy hotspots under technical, economic and functional constraints”, Energy Conversion and Management, Vol. 117, pp. 420-30, 2016.

[13] Ocean Energy: Cost of Energy and Cost Reduction Opportunities. SI OCEAN, 2013. pp. 1-29.

[14] Zhou, Z., Scuiller, F., Charpentier, J.F.e, Benbouzid, M. and Tang, T., “An up-to-date review of large marine tidal current turbine technologies” IEEE PEAC 2014, Shanghai, China, 2014.

[15] Discount rates for low-carbon and renewable generation technologies. Oxera, 2011.

[16] Inflation calculator and change of price between 2 dates. From: http://fxtop.com/en/.

 [17] Zupone, G.L., Amelio, M., Barbarelli, S., Florio, G., Scornaienchi, N.M. and Cutrupi, A., “Levelized Cost of Energy: A First Evaluation for a Self-Balancing Kinetic Turbine”, Energy Procedia, Vol. 75, pp. 283-93, 2015.

[18] World Energy Perspective Cost of Energy Technologies, World Energy Council, 2013.

[19] Atlantis presentation, Atlantis Resources, 2014.

[20] Osorio, A.F., Ortega, S. and Arango-Aramburo, S., “Assessment of the marine power potential in Colombia”, Renewable and

Sustainable Energy Reviews, Vol. 53, pp. 966-77, 2016.

[21] Directive of Energy Minister: REFIT rates in iran, Irans Ministry of Energy, 2015.

[22] Feed-in tariff, Wikipedia, from: https://en.wikipedia.org/wiki/Feed-in_tariff#Iran, Retrieved June 24, 2016.

[23] Iran Plans First Tender to Draw $12 Billion Green Investment, From: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-15/iran-plans-first-tender-to-draw-12-billion-green-investment