نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

چکیده

امروزه فیلترهای شانه‌ای در کاربرد‌های گسترده‌ای نظیر حذف نمودن هارمونیک‌های خطوط تغذیه و از بین بردن در‌هم‌ریختگی ناشی از  اهداف ثابت در رادارها و سونارهای نشان‌دهنده هدف متحرک استفاده می‌شوند. در این مقاله سه نوع فیلتر شانه‌ای  1-  فیلتر شانه‌ای با پاسخ ضربه محدود، 2- فیلتر شانه‌ای با پاسخ ضربه نا‌محدود و 3- فیلتر شانه‌ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع به‌ طور کامل توصیف شده و با شبیه سازی در نرم‌افزار Matlab هر سه روش با هم مقایسه شده‌اند. در پایان روشی را برای بهبود عملکرد فیلتر شانه‌ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع  بیان شده است. شبیه سازیهای انجام شده بیانگر کاهش حجم محاسبات و بالارفتن سرعت طراحی توسط روش جدید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comb Filters Design Methods used in Radar & Sonar Signal Processing

نویسندگان [English]

  • M Aghababaee 1
  • e Moradi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comb filter
  • FFT comb filter
  • IIR comb filter
  • FIR comb filter

[1]    A.Massalin and C.S.Lindquist, “ Efficient
 implementation of comb filters using block
processing”, Signal, System and Computer, Conference record of the thirty-fifth Asilomar Conference on, vol. 1, pp. 612- 616, Nov. 2001.

[2]   P.Zahradnik and M.Velcek, “Extanded
design of equiripple comb FIR filters”,
16thIEEE International Conference on
Electronics,Circuits and System, pp. 880-
 883, February. 2009.

[3]   P.Zahradnik and M.Velcek, “Analytical
design of optimal FIR comb filters”,
Communicatins, ICC03. IEEE International
Conference on, vol. 5, pp. 3590-3593, May.
2003.

[4]   J. G. Proakiss and D. G. Monolakiss, “
Digital signal processing principles
algorithms and applicatons”, 4rd Edition,  
Prentice Hall, 2006.

[5]   J. L. Rasmussen, “New method of FIR Comb filtering”, Forty sixth Asilomar Conference on Signal, Systems and Computers,pp.792-796. November. 2012

[6]   G. J. Dolecek, J. R. G. Baez, M.
Ladomada, “Design of Efficient
Multiplierless Modified Cosine-Based
Comb Decimation Filters: Analysis and
Implementation”, IEEE Transaction on
Circuit and Systems, Volume: PP, Issue.
99,  pp. 1-13, February. 2017.

[7]   J. Zeremdini, M. Anouar, B. Messaoud ,
A. Bouzid , “Multiple Comb filters and
autocorrelation of the multi-scale
product for the multi-pitch estimation”,
Applied Acoustics, Elsevier, Volume.
120, pp. 45-53, May. 2017.

R. Barsainya, M. Agarwal, T. k. Rawat,
“Design and FPGA implementation of
multiplierless Comb filter”, International
Jouranl of Circuit Theory and Applications
, Feb. 2017.