بررسی تاثیر عیوب اولیه، خوردگی و ترک بر استحکام نهایی یک فروند شناور فله‌بر

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

سازه ی کشتی درحال بهره­برداری، عمدتاً تحت تأثیر عواملی همچون خوردگی در محیط­های دریایی و همچنین خرابی­های خستگی، دچار تضعیف شده و از این­رو، بررسی استحکام نهایی آن در دوره­های گوناگون از دیدگاه کنترل ایمنی سازه­ای امری ضروری محسوب می­گردد. در سال­های اخیر، بررسی استحکام نهایی سازه کشتی­های سال­خورده مورد توجه محققین متعددی قرار گرفته است. از سویی دیگر، روش­های عددی و همچنین نرم­افزارهای کاربردی متعددی بدین­منظور در دسترس قرار دارند . هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر عیوب اولیه، خوردگی عمومی، خوردگی حفره­ای و ترک بر استحکام نهایی یک فروند شناور فله­بر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Initial Defects, Corrosion And Cracks On The Ultimate Strength Of A Bulk Carrier Ships

نویسندگان [English]

  • N Salemizadeh 1
  • M Khedmati 2
چکیده [English]

Commercial ships are operated mainly by factors such as corrosion in marine environments, as well as damage to fatigue, depression, and hence, the ultimate strength of different periods from the perspective of safety control structure necessary to be considered. In recent years, the strength of structures of old ships has been of interest to many researchers. On the other hand, numerical methods and software widely used for this purpose are available. The purpose of this study, the effect of initial imperfections, general corrosion, pitting and cracks on the ultimate strength is a bulk carrier vessels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old Ship
  • The Initial Defects
  • Corrosion
  • Cracking
  • Ultimate Strength
[1]   17th International Ship and Offshore Structures Congress; Condition Assessment of Aged Ships and Offshore Structures; 2009.

[2]   14th International Ship and Offshore Structures Congress; Ultimate Hull Girder Strength; 2000.

[3]   Nikolaidis, Efstratios; Engineering Design Reliability Applications for the Aerospace automotive and ship industries; 1st edition; crc press; 2007.

[4]   Ozguc O., Das K.; “the new simple design equations for the ultimate compressive strength of imperfect stiffened plates”;Ocean Engineering 34, 2007.

[5]   Paik, JK, Hughes O., "Advanced closed form ultimate strength formulation for ships" Journal of ship research, vol.45, june 2001.