تحلیل جریان سیال حول اجسام استوانه ای

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیف مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران

2 استادیار مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشیار مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

چکیده
به دلیل هزینه بر بودن ازمایشات واقعی در مقیاس بزرگ به عنوان یک راه حل جایگزین و کم هزینه تر به سراغ شبیه سازی عددی می رویم.در دنیای واقعی و در صنعت سازه های زیادی به شکل استوانه وجود دارند که در مسیر عبور جریان قرار دارند. دودکش کارخانه های صنعتی و پایه های پل ها نمونه هایی در دنیای واقعی هستند.در این مقاله جریان ناپایدار،ویسکوز،تراکم ناپذیر و دوبعدی در داخل یک کانال با دو مانع استوانه ای شبیه سازی شده است.مشخصات جریان سیال در اطراف این دو سیلندر برای نسبت شکاف های مختلف ورژیم های مختلف جریان از طریق چندین محاسبات بدست امده است.به طور کلی الگوی جریان های متفاوتی برای نسبت های شکاف متفاوت و عدد رینولدز متفاوت مشاهده شده است.در این مقاله با تبدیل میدان جریان به نواحی کوچکتر و استفاده ازنرم افزار فلوئنت میدان های فشار و کانتور های مختلف سرعت،ورتیسیتی و خطوط جریان را نمایش خواهیم داد.برای بررسی استقلال از شبکه چندین المان مورد مطالعه قرار گرفته شده و مناسب ترین گزینه برای تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of fluid flow around cylindrical objects

نویسندگان [English]

  • S Safavi Manesh 1
  • saeid kheradmand 2
  • mojtaba dehghanmenshadi 3
1 malek ashtar
2 malek ashtar
3 malek ashtar
چکیده [English]

Because of costly large-scale real test as an alternative and less costly than going to the numerical simulation.In the real world, and many in the industry to form cylindrical structures that are in the current path.Industrial factory chimneys and foundations of bridges are real-world examples.In this paper, the unsteady flow, viscous, incompressible, two-dimensional inside a cylindrical channel with obstacles is simulated.Profile fluid flow around the cylinder for different flow regimes of different slot through several calculations have been achieved.In general, different flow patterns for different gap ratios and different Reynolds numbers has been observed.In this paper, the flow field become smaller areas and using Fluent software Cantor various fields of pressure and speed, Vorticity and we'll show flow lines.Several elements have been studied for the independence of the network and the most suitable option has been used for the final analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flow analysis "
  • " cylindrical objects "
  • " Fluent software
[1] WILLIAMSON C. H. K. Evolution of a single wake behind a pair of bluff bodies Journal of Fluid Mechanics,1985, 159: 1-18.

[2] ZDRAVKOVICH M. M. The effects of interference ebetween circular cylinders in cross flow [J]. Journal of Fluids and Structures, 1987, 1(2): 239-261.

[3] ZDRAVKOVICH M. M., PRIDDEN D. L. Interference between two circular cylinders, series of unexpected discontinuities[J]. Journal of Wind Engineering an dIndustrial Aerodynamics, 1977, 2(3): 305-319.

[4] GUO Xiao-hui, LIN Jian-zhong and TU Cheng-xu et al.Flow past two rotating circular cylinders in a sideby-side arrangement [J]. Journal of Hydrodynamics, 2009, 21(2): 143-151.

[5] SARVGHAD-MOGHADDAM Hesam, NOOREDIN Navid NUMERICAL SIMULATION OF FLOW OVER TWO SIDE-BY-SIDE CIRCULAR CYLINDERS*Received March 21, 2011, Revised May 20, 2011

[6] GHADIRI-DEHKORDI Behzad, SARVGHADMOGHADDAM Hesam and HOURI JAFARI Hamed .Numerical simulation of flow over two circular cylinders in tandem arrangement[J]. Journal of Hydrodynamics, 2011, 23(1): 114-126.

[7] WANG Z. J., ZHOU Y. Vortex interactions in a twoside-by-side cylinder near-wake [J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2005, 26(3): 362-377.

[8]Zdravkovich M.M.the effects of interference between circular cylinders in croos flow . journal of fluids and structures, 1987,1(2):239-261.

[9] DEHKORDI Behzad Ghadiri, MOGHADDAM Hesam Sarvghad, JAFARI Hamed Houri. NUMERICAL SIMULATION OF FLOW OVER TWO CIRCULAR CYLINDERS IN TANDEM ARRANGEMENT, Journal of Hydrodynamics 2011, 23(1) : 114-126.

[10]Sumner D,price s.j.and wong s.s.T.et al.flow behavior of side-by-side circular cylinders in steady cross-flow.journal of fluid and structures,1999.13(3):309-338.

[11] slaoutia,stansby p.k.flow around two cylinders by the random-vortex method.journal of fluid and structures,1992,6(6):641-670.

[12]Meneghini j.r ,saltaraf and siqueirac .l.r .et al.numerical simulation of flow interference between two circular cylinders in tandem and sid-by-side arrangements.journal of fluids and structures.2001,15(2);327-350.

[13]liu kun ,madong-jun and sunde-jun et al.wake pattems of flow past a pair of circular cylinders in sid-by-side arrangements at low Reynolds numbers[j].journal of hydrodynamics,ser.b,2007,19(6):690-6970.

[14]Chen l, tuj.y. and yeoh G.H  numerical simulation of turbulent wake flows behind two sid-by-side cylinders.journal of fluids and structures 2003,18(3-4):387-403.

 [15]امین اطمینان ، احمد سوهانکار/شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی( مهندسی مکانیکISME2008)
ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  26-24اردیبهشت 1387.

[16] Rosales J. L., Ortega A. and Humphrey J. A. C., 2001, A Numerical Simulation of the Convective Heat Transfer in Confined Channel Flow Past Square  Cylinders: Comparison of Inline and Offset Tandem Pairs, Int. J. of Heat and Mass Transfer, 44, 587-603.