معرفی الگوریتم‌های نوین در آشکارسازی زیرسطحی بررسی شیوه MAD

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

2 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

3 دانشجوی کارشناس ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه غیر انتفاعی مارلیک

چکیده

روش‌های معمول آشکارسازی زیرسطحی محدود به استفاده از امواج صوتی و تجهیزاتی مانند سونار (که به دو نوع فعال و غیرفعال تقسیم می‌شود) و سونوبوی که عملکردی شبیه سونار دارد، می‌شود. در این مقاله، سعی کرده‌ایم علاوه بر روش‌های صوتی، الگوریتم‌های نوین دیگر را در این زمینه معرفی و بهترین و مطمئن‌ترین شیوه یعنی آشکارسازی اختلال مغناطیسی که به اختصار MAD نامیده می‌شود را تشریح نماییم. این الگوریتم آشکارسازی، شیوه‌ای است که بر اساس اندازه‌گیری کوچک‌ترین تغییرات یا اختلال ایجاد شده در میدان مغناطیسی زمین بر اثر عبور یک شئ فرومغناطیسی و میدان دو‌قطبی مغناطیسی تولید شده در اطراف آن، استوار است. در این مقاله، به آشکارسازی زیرسطحی با استفاده از این اصل پرداخته و روش‌های مختلف این شیوه آشکارسازی مطرح و با هم مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introduction of new algorithms in the subsurface detection and review of MAD method.

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jafari Moghaddam 1
  • Majid Aghababaei 2
  • D Zolfaghari 3
1 IR NAVY
چکیده [English]

Common methods include the use of sound waves and underwater detection equipment such as sonar (which is divided into two types: active and passive) and Sonobuoy that functions like a sonar is used. In this paper, we introduce new algorithms in this field and the best and most reliable way of Magnetic Anomaly Detection called MAD briefly explain. This detection algorithm, is a method based on the measurement of the smallest changes or disruptions in the Earth's magnetic field by passing a ferromagnetic object and magnetic dipole field generated around it is based. In this paper, the detection of subsurface using the principles and methods of detection of this method are discussed and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MAD
  • Orthonormal Basis Functions
  • Three Axis Magnetometer
  • Entropy Filter
]1[ دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی، دکتر مجید آقابابایی، مهندس محمد جعفر ناصری، "مقدمه‌ای بر سونوبوی و عملکرد آن"، انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، 1393.
]2[ رابرت اریک، "مقدمه‌ای بر سیستم سونار"، ترجمه مهندس محمدرضا سهیلی‌فر، انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، 1379.
[3] A. Massoud, ‘‘Direction of Arrival Estimation in Passive Sonar Systems’’, Ph.D. Thesis, Department of Electrical and Computer Engineering in Conformity, Queen University of Canada, 2012.
[4] Q. Li, ‘‘Digital Sonar Design in Underwater Acoustics’’, Institute of Acoustics, Chinese Academy of Science, 2012.
[5] R. Tatavarti, S. Kumar, K. Trinath and P. Arulmozhivarman, “Evalution of Non Acoustic Detection Systems”, Insititute Defence Scien sts and Technologists Jornal, Special Issue on Naval Systems, December 2013.
 [6] A.Sheinker, B.Ginzburg, N.Salomonski, P.Adickstein and L. Frumkis, “Magnetic Anomaly Detection using high-order crossing method”, IEEE Transaction Geosci Remote Sens Vol. 50, pp. 1095–1103, 2012.
 [7] A. Sheinker, L. Frumkis, B. Ginzburg, N. Salomonski and B.Z. Kaplan,”Magnetic Anomaly Detection Using a Three-Axis Magnetometer ”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 45, pp. 160-167, 2009.
 [8] J. Zhi-zhong,and Y. Ri-jie, “Research on Modeling for Real Time Range Prediction of Airborne Submarine Search Sensors Eng”,Vol. 1 pp. 41 – 44, 2011.
 [9] A. Kuzu , U. Danis, E. Kurt, E. Karabulut1,D. Sahinkaya, E. Bilgic, A. Kaplaner, S. Birecik1 and B. Ozumut “Laboratory and Seatesting of Difar Sonobuoy”,IV International Congress on Ultra Modern Telecommunication and Control Systems,  Vol. 10, pp. 397-402, 2012.
[10] A. Sheinker, N. Salomonski, B. Ginzburg, L. Frumkis and B.Z. Kaplan, ”Magnetic Anomaly Detection Using Entropy Filter”, Measurement Science and Technology, Vol. 19,pp.1215-1220, 2008.
 
[11] E. Paperno, I. Sasada and E. Leonovich, “A New Method for Magnetic Positioning and Orientation Tracking”, IEEE Transaction on Magnetics, Vol. 37, pp. 1938–1940, 2001.
[12] X. N. Zhongming Pan ,D. Zhang, H.Zhou, M. Chen and W. Zhang, ”Energy Detection Based on Undecimated Discrete Wavelet Transform and Its Application in MAD”, PLOS |one, Doi. 10.1371/journal.pone.0110829, 2014.
[13] B. Ginzburg, L. Frumkis, B.Z. Kaplan, A. Sheinker and N. Salomonski,  “Investigation of Advaced Data Prossesing Techniqe in Magnetic Anomaly Detction Systems”,  International Jornal on Smart Sensing and Intelligent Systems, Vol 1, No 1, pp.110-122, 2008.