بررسی تأثیر اندازه گام حرکت ایستگاه مرکزی متحرک در طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 1- کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش کنترل، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

2 2- دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

3 3- کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش قدرت، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

چکیده

با توجه به محدودیت منابع در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، افزایش طول عمر این شبکه‌ها با کاهش مصرف انرژی همواره موردتوجه بوده است. انرژی گرهها بیشتر برای ارسال اطلاعات به ایستگاه مرکزی مصرف می‌شود، که در مسیریابی پی‌در‌پی بر مبنای خوشه‌بندی، این مسئولیت بر عهده سرخوشه‌ها می‌باشد که این امر موجب افزایش مصرف انرژی در سرخوشه‌ها می‌شود. برای دیرتر تمام شدن انرژی سرخوشه‌ها، در سال‌های اخیر، شبکه با ایستگاه مرکزی متحرک پیشنهادشده است. در این مقاله الگوریتمی جدید با استفاده از منطق فازی ارائه نموده‌ایم که در آن ایستگاه مرکزی روی یک مسیره دایرهای پیش‌فرض با اندازه ثابت و با گام‌های مختلف حرکت می‌کند و با انجام شبیه‌سازی تأثیر افزایش و کاهش گام حرکت موردبررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the mobile station step size on lifetime of wireless sensor networks.

نویسندگان [English]

  • M Pashazanusi 1
  • M Yousefi 2
  • H Kaffash 3
چکیده [English]

Due to resource constraints in wireless sensor networks, always the increasing the lifetime of these networks by reducing the energy consumption have been attractived. Most energy of a network’s node is consumed to transmit data to the base station. In iterative routing based on clustering, only cluster heads transmit data to the base station which decreases heads’ energy drastically. in recent years, For decrease of consuption energy of cluster heads, mobile network base station is proposed.In this paper, presented a new algorithm using fuzzy logic which the the central station moving on a circular path with fixed size and different steps and with simulation the effect of increasing and decreasing step motion is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base station
  • wireless sensor networks
  • life time
  • Fuzzy logic
[1]  پاشا زانوسی، مهدی؛محمدعلی کوچنژاد و موسی آیتی، انتخاب سرخوشه با روش‌های مختلف و بررسی تأثیر آن بر روی طول عمر در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، کاشان،1392.

[2]  NasrinAbazari, Mohammad Reza Akbarzadeh, MohammadHosseinYaghmaee, “ Mobile Base Station Management Using Fuzzy Logic In wireless sensor networks”, 2ndInternatinal Conference on Computer Engineering and Technology, pp. 357-361, 2010.

[3]  Ashutosh Kumar Singh, N.Purohit, and Abhijeet Alkesh, “Minimization of Energy Consumption of Wireless Sensor Networks using Fuzzy Logic”, International Conference on Computational Intelligence and Communication System, pp. 519-521, 2011.

[4]  Ashutosh Kumar Singh, N.Purohit, and Abhijeet Alkesh, “A Moving Base Station Strategy Using Fuzzy Logic for Lifetime Enhancement in wireless sensor networks”, IEEE International Conference on Communication System and Network Technologies, pp. 198-202, 2011.

[5]  D.C. Hoang, R. Kumar, S.K. Panda, “Fuzzy C-Means Clustering Protocol for wireless networks”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), pp. 3477-3482, 2010.

[6]  Zohre Arabi, “HERF: A Hybrid Energy Efficient Routing Using a Fuzzy Method in Wireless Sensor Networks”, International Conference on Intelligent and Advanced Systems (ICIAS),pp. 1-6, 2010.

[7]  Chung-ming, Shau-yuan lu, Cheng ya teng, “Location Aware Sensor and Fuzzy Data Mule”, Proceedings of the Ninth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Qingado, pp. 2535-2640, 2010.

[8]  Liu Feng, Xu Jinwu, Yang Jianhong, Li Min, “Noise recognition of industrial Wireless Sensor Ntworks based on Fuzzy controller”, International Conference on Information, Networking and Automation (ICINA), pp. 457-461, 2010.

[9]  Thuc Kieu-Xuan, Insoo Koo, “A collaborative event detection scheme using fuzzy logic in clusterd Wireless Sensor Networks”, int. J.Electron. Commun. (AEU) 65, pp. 485-488, 2011.

[10]          Pushpalatha, Padmalaya Nayak, “A Clustering Algorithm for WSN to Optimize the Network Lifetime Using Type-2 Fuzzy Logic Model”, Third International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation”, IEEE 2015, pp. 53-58, 2015.

[11]          Babar Shah, Farkhund Iqbal, Ali Abbas,Ki-Il Kim ;” Fuzzy Logic-Based Guaranteed Lifetime Protocol for Real-Time Wireless Sensor Networks”, open access sensors journal, pp. 20373-20391, 2015.

[12]           پاشازانوسی، مهدی؛ موسی آیتی و مهدی هاشمی،  مسیریابی مبتنی برحرکت ایستگاه مرکزی روی مسیرهای مختلف به منظور افزایش طول عمر شبکه‌های حسگربی‌سیم، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران،گناباد، 1392.