تحلیل ریسک به گل نشستن شناورها با نگاه مدیریت ریسک

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به گل نشستن کشتی به‏عنوان یکی از سوانح عمده دریایی، همواره حمل و نقل دریایی را تهدید می‏نماید. پیامدهای این رویداد می‌تواند تأثیر فاجعه باری بر جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست داشته باشد. از آن‏جایی که ریسک در یک تعریف عمومی به‏صورت حاصل ضرب فرکانس وقوع در پیامد وقوع محاسبه می‏شود، این مقاله با هدف آشنایی با محاسبه ریسک برخورد با بستر دریا، به تشریح دو مفهوم فرکانس وقوع و پیامد وقوع پرداخته و بر این اساس، مدل‌هایی که تاکنون برای ارزیابی ریسک به گل نشستن کشتی توسعه یافته‏اند را مرور کرده و از منظر مدیریت ریسک تحلیل نموده است. عدم قطعیت در خروجی، عدم و جود قابلیت به‏روزرسانی در صورت به‏دست آمدن اطلاعات تازه و یا نیاز به پیاده‏سازی متغیرهای جدید، عدم و جود قابلیت تطابق با موقعیت‌ها و شناورهای جدید، عدم وضوح عوامل تأثیرگذار و عدم وجود قابلیت در ساماندهی متغیرهای پویا، از جمله نقاط ضعفی هستند که مدل‌های موجود حداقل یک و یا تعدادی از آن‏ها را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Grounding risk assessment from a risk management prospect

نویسندگان [English]

  • Gh Allahmoradi 1
  • R Panahi 2
چکیده [English]

Ship grounding accidents; as one of the major types of maritime accidents; are significant failures putting in danger maritime transportation systems. Here, risks associated with such failures could be catastrophic for the system, society and the environment. So, its evaluation as well as its management importance is a clear cut. Since risk is generally defined as a product of the probability and the consequence of an accident, this article with the aim of explaining the basics, provides the concepts. Besides, existing risk models developed for ship grounding risk analysis are discussed from a risk management perspective. Uncertainty in output, difficulties with updating for new information or new variable, weakness in adaptability with new situations, opacity in variables interaction as well as implementing dynamic variables are among problems with such risk assessment models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • risk evaluation
  • maritime transport
  • Safety
  • grounding
[1]Mazaheri, A. "Modeling the risk of ship grounding – a literature review from a risk management prespective" 2013

[2]   Ylitalo, J. "Modelling Marine Accident Frequency", M.S. Thesis, Aalto University, 2010.

[3]    سازمان بنادر و دریانوردی، گزارش­ سوانح دریایی سال 1393 و 1394، 1394.

[4]   Friis-Hansen, P., Simonsen, B.C.  "GRACAT: software for grounding and collision risk analysis", Marine Structures, 15(4): p. 383-401, 2002.

[5]   Macduff, T. "The probability of vessel collisions," Ocean Industry, Vol. 9, 1974.

[6]   Amrozowiez, M. D. "The need for a probabilistic risk assessment of the oil tanker industry and a qualitative assessment of oil tanker groundings", DTIC Document, 1996.

[7]   P. T. Pedersen, "Collision and grounding mechanics," Proceedings of WEMT, vol. 95, pp. 125-157, 1995.

[8]   T. G. Fowler and E. Sørgård, "Modeling ship transportation risk," Risk Analysis, vol. 20, pp. 225-244, 2000.

[9]   IWRAP IALA, "Waterway Risk Assessment Programme", http://www.ialathree.org/iwrap/, 2009.

[10]           Eide, M. S., Endresen, Ø., Breivik, O.W., et al., "Prevention of oil spill from shipping by modelling of dynamic risk," Marine Pollution Bulletin, Vol. 54, pp. 1619-1633, 2007.

[11]           Mazaheri, A., Montewka, J., Kujala, P.  "Correlation between the ship grounding accident and the ship traffic–a case study based on the statistics of the Gulf of Finland", TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 7, pp. 119--124, 2013.

[12]           Kaneko, F. "A method for estimation of grounding frequency by using trajectories of ships and geometry of seabed", International Conference on Collision and Grounding of Ships (ICCGS), 2010.

[13]           Montewka, J., Krata, P., Goerlandt, F.,  Mazaheri, A., Kujala, P., "Marine traffic risk modelling–an innovative approach and a case study", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, Vol. 225, pp. 307-322, 2011.

[14]           Bobbio, A., Portinale, L., Minichino, M., Ciancamerla, E. "Comparing fault trees and bayesian networks for dependability analysis", Computer safety, reliability and security,  Vol. 1698, pp. 310-322, 1999.

[15]           Hänninen, M., Mazaheri, A., Kujala, P., Laaksonen, P., Salmiovirta, M. "The effects of an enhanced navigation support information service on maritime traffic risks in the Gulf of Finland", 11th   Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (PSAM) and the Annual European Safety and Reliability Conference (ESLEM), pp. 25-29, 2012.

[16]           DNV, "Formal safety assessment of cruise navigation", Report No.2003-0277, 2003.

[17]           Kristiansen, S. "Traffic-Based Models", Maritime Transportation-Safety Management and Risk Analysis, pp. 133-171, 2005.

[18]           Ulusçu, Ö. S., Özbaş, B., Altıok, T.,  Or, İ.  "Risk analysis of the vessel traffic in the strait of Istanbul", Risk Analysis, Vol. 29, pp. 1454-1472, 2009.

[19]           Van Dorp, J.R., Merrick, J.R.,  "On a risk management analysis of oil spill risk using maritime transportation system simulation", Annals of Operations Research, Vol. 187, pp. 249-277, 2011.