مدل سازی خواص نوری نانوساختارهای پلاسمونی سه تایی و چهارتایی با بکارگیری تئوری گروه و تشدید پایه

نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله خواص نوری نانوساختارهای پلاسمونی متشکل از سه و چهار نانودیسک از  جنس طلا بررسی شده‌اند. ویژگی‌های میدان دور و نزدیک این نانوساختارها با استفاده از روش تقریب دوقطبی‌های تزویجی و شبیه‌سازی نشان داده شده‌اند. علاوه براین، از تئوری گروه و تشدید پایه برای مدل‌سازی مدهای تشدیدی استفاده شده است که نتایج شبیه‌سازی‌ها موید صحت و کارایی این مدل فیزیکی ارائه شده هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling The Optical Properties of Ternary And Quaternary Plasmonic Nanostructures Using Group Theory And Basic Resonance

نویسندگان [English]

  • A Gholami 1
  • T Pakizeh 2
چکیده [English]

In this paper the optical properties of plasmonic nanostructures consisting of three and four gold nanodisk have been investigated. Near- and far-field properties of these nanostructures have been shown using coupled dipole approximation method and simulation. The results show effectiveness and accuracy of our proposed physical model in which the group theory and basic resonance used for modeling of resonance modes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dipole approximation interconnection
  • Group Theory
  • escalation modes
  • ternary and quaternary plasmonic nanostructures
[1] A. J. Pasquale, B. M. Reinhard and L. Dal Negro, "Engineering Photonic-Plasmonic Coupling in Metal Nanoparticle Necklaces," Nano Lett, vol. 5, pp. 6578–6585, 2011.

[2] A. J. Pasquale, B. M. Reinhard, and L. D. Negro, “Concentric Necklace Nanolenses for Optical Near-Field Focusing and Enhancement”, ACS NANO, Vol. 6, No. 5, pp. 4341–4348, 2012.

[3] D. W. Brandl, N. A. Mirin, and P. Nordlander, “Plasmon modes of nanospheretrimer and quadrumers” J. Phys. Chem. B, Vol. 110, pp. 12302-12310, 2006.

[4] J. Alegret, T. Rindzevicius, T. Pakizeh, Y. Alaverdyan, L. Gunnarsson, and M. Kall, “Plasmonic properties of silver trimer with trigonal symmetry fabricated by electron-beam lithography” J. Phys. Chem. C, Vol. 112, pp. 14313-14317, 2008.

[5]B. T. Draine, “The discrete-dipole approximation and its application to interstellar graphite grains” American Astrophysical Society, Vol. 333, pp. 848-872, 1988.

[6] K. L. Kelly, E. Coronado, L. L. Zhao, and G. C. Schatz, “The optical properties of metal nanoparticles: the influence of size, shape and dielectric environment”, J. Phys. Chem. B, Vol. 107, pp. 668-677, 2003.

[7] P. B. Johnson, and R. W. Christy, “Optical constants of noble metals” Phys. Rev. B, Vol. 6, 1972.