شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تبلیغات بازاریابی اداره بندر چابهار با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

نوع مقاله : کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بنادر و کشتیرانی دانشگاه علوم دریایی چابهار

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بنادر با توجه به ماهیت فعالیت‌شان (ملی و بین المللی)، سرمایه کلان جهت احداث بندر و جهانی شدن (افزایش رقابت بین بنادر در سطح ملی و بین المللی) نیازمند به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید می باشد. کشور ما به دلیل داشتن مرزهای خشکی و دریایی گسترده، موقعیت استراتژیک، دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن شیوه‌های مختلف حمل و نقل می‌تواند به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم در سطح منطقه و جهان عمل نموده و استفاده مناسب و مطلوبی را از این صنعت کسب نماید. بندر چابهار به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آب‌های آزاد بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای در مبادلات ایران با سایر کشور‌های منطقه دارد. از سوی دیگر، این بندر به علت نزدیکی به کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و آسیای میانه، در آینده‌ای نزدیک با اتصال به شبکه ریلی کشور اهمیت ویژه‌ای در ترانزیت کالا به این کشور‌ها خواهد داشت. این بندر جهت حفظ بازارهای موجود و افزایش سهم خود در سطح ملی و منطقه‌ای از فنون بازاریابی به عنوان یکی از راهکارهای موثر جهت ارتباط با مشتری استفاده می کند. در بین فعالیت های بازاریابی، تبلیغات که بخشی از آن به حساب می‌آید، بیشتر بر جنبه ترجیح دادن بندر تکیه دارد. شش عامل نیروی انسانی، بودجه، تجهیزات، تکنولوژی، ویژگی های بندر و قوانین و مقررات به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تبلیغات یک بندر شناسایی شدند. نتایج این تحقیق نشان داده است که ویژگی-های بندر و تامین بودجه دو عامل اصلی تاثیرگذار بر اجرا و کیفیت تبلیغات واحد بازاریابی بندر چابهار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking of Affective Factors on Chabahar Port's Marketing Advertisement by AHP

نویسندگان [English]

  • H Zare 1
  • M ya ahmadzehi 2
  • R Haghi 3
چکیده [English]

Ports need to keep on your current customers and attract new customers due to their activities nature (national and international), massive investment for port establishing and globalization(increase competition between ports in national and international level). our country has large Land and sea border, Strategic Position, accessibility to open seas and take advantage of multimodal transport system, it can play role as important transit course in local and global level and use it in best manner.Chabahar port has special position in Iran trade with other countries because it has strategic position and access to international open seas. also, this port close to Afghanistan, Pakistan, Middle Asia, and in future with join to Iran railroad system can gain special role in transit cargo to them. this port for maintaining its current market and increase its share in national and local level, use marketing techniques as effective solution to contact customers. Among marketing activities, Advertisement that account as one part of it, mostly emphasis on port preference. Six factors affecting on port advertisement: Human resources, Budget, tools, Technology, port features and regulations. Result of this paper showed port features and budget are 2 main factor effect in implement and quality of chabahar port's marketing advertisement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chabahar Port
  • Marketing
  • advertisement
  • AHP
[1]Jean-François, A., Gaël, R. & Jean-François, M. (2010) The Cost of Being Landlocked: Logistics Costs and Supply Chain Reliability, Washington, D.C.: World Bank Publications.
]2[ الصفی، بهزاد (1391) بازاریابی نوین در بنادر، ماهنامه علمی-تحقیقاتی بندر و دریا، شماره 279، صص 39-44.
]3[ دادی­فرد کریمی، احمد (1393) بازاریابی در بنادر (مورد کاوی: حمل و نقل کانتینری)، شانزدهمین همایش صنایع دریایی، ایران: کیش، آذرماه.
[4]UNCTAD. (1995) Marketing Promotion Tools for Ports, United Nations, New York, Geneva.
]5[عماد، غلامرضا، زارع، حیدر (1392) بررسی جایگاه بندر چابهار در ترانزیت ملی و منطقه­ای، بیست و یکمین همایش ارگان‌های دریایی، محمودآباد، ایران، اردیبهشت‌ماه.
[6]Arnold, J. (2006) Best Practices in Management of International Trade Corridors.
]7[ سیاره، جعفر، ایرانشاهی، سبحان، تهمک، حمیدرضا (1391) تحلیل و بررسی روند رشد و توسعه بندر چابهار مطابق با مدلAny port. اولین همایش ملی توسعه سواحل مَکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران: چابهار.
[8]Christopher, G. (2008) Landlockedness, infrastructure and trade new estimates for central Asian countries, pp.1–29.
]9[ یگانه­محلاتی، سیامک، زارع، حیدر، محمدی، عقیل (1391) بررسی جایگاه، راهکارها و مراحل ارتقاء بندر چابهار به یک بندر نسل سومی. اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایران: چابهار.
]10[ یحیایی سنگانی، معین (1393) بررسی عوامل مؤثر بر ترانزیت کالا از طریق بندر چابهار با استفاده از مدل SWOT، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
]11[علیدوست، علی، جلیلیان، فارس (1393) اهمیت بازاریابی در بنادر، شبکه اطلاع‌رسانی روابط عمومی ایران (شارا)،  کد خبر: 14896.
]12[ سهامی، سجاد. راهکارهای افزایش مزیت رقابتی ایران در جذب و پهلوگیری کشتی‌های تجاری در بندر بوشهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیان نور، کرج. 1390.
]13[ قیصری، ثریا، حمیدی، حمید (1392) بازاریابی بنادر، انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی، تهران.
[14]Walterz, S. (2006) Port Marketing, Spanish Port Organization, Barcelona.