تاملی برچالش ها وراهکارهای ساخت شناور سطحی بدون عرشه به عنوان ابزاری راهبردی در نداجا

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 کارشناسی ارشد معماری کشتی،دانشگاه صنعتی امیر کبیر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

4 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با توجه به اینکه نیروی دریایی به عنوان تنها نیروی راهبردی در جمهوری اسلامی ایران مطرح میباشد،داشتن نقشی تعیین کننده و راهبردی در میدان بسیارمهم و قابل توجه میباشد.با نگرش به لزوم آمادگی جهت نبرد های ناهمترازدریایی توجه به ایده های جدید حائز اهمیت میگردد.یکی از ایده های جدید که دارای قابلیت های بالقوه راهبردی نظامی میباشد،شناور سطحی بدون عرشه یا همان شناورسطحی با قابلیت غوص به زیرآب میباشد.دراین تحقیق ضمن بیان ضرورت استفاده و توجه به این نوع شناورها در ابعاد مختلف نظامی وغیرنظامی،با معرفی این نوع شناور وتاریخچه تحقیقات روی آن به بیان ویژگی های بالقوه این شناور در پنهان کاری پرداخته و راهبردهای استفاده از این شناورعنوان شده است.درادامه در خصوص چالش های پیش روی ساخت آن بحث شده است و راهکارهای ساخت به صورت یک نقشه راه کلی بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflecting on the challenges and solutions for the manufacture of Semi submersible ship as a strategic tool in Nedaja

نویسندگان [English]

  • Gh Salehi 2
  • sohrab majdfar 3
  • H Sayyari 4
چکیده [English]

Since the Navy is considered as a strategic force in the Islamic Republic of Iran, having a decisive and strategic role in the field is very important and significant. With a view to considering the need to prepare for imbalanced or Heterogeneous battles, new ideas will be important. One of the new ideas that have potential military strategy, is a ship without deck or the float level with the ability to dive into underwater that is called submersible surface ship or SSS. This study suggests the need to consider this type of vessels in various military and civilian aspects, also with the introduction of this type of research is to describe the characteristics of secrecypotential of diving. Then It goes on to discuss the challenges facing in manufacturing it and the proposed construction of a road map has been expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi submersible ship
  • submersible surface ship
  • strategic force
  • Secrecy
  • YNU
[1] Hirayama, T., Takayama, T., Hirakawa, Y., Koyama, H., Nishimura, K., Kondo, S., 2005a. "Trial experiment on the submersible surface ship utilizing downward lift". In: Conference Proceedings of the Japan Society of Naval Architects of Japan, vol. 5, pp. 141–142.

 [2] Hirayama, T., Takayama, T., Hirakawa, Y., Koyama, H., Kondo, S., Akiyama, M., 2005b." Trial experiment on the submersible surface ship utilizing downward lift." In: Conference Proceedings of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers, vol. 1, pp. 233–234

[3] Mori, K., Hotta, T., Ebira, K., Qi, Xi, 1988. A."study on semi-submersible high speed ship with wings & its resistance characteristic sand possibility." Journal of the Society ofNavalArchitectsofJapan164, 74–81

[4] Evans, J., Nahon, M., 2004."Dynamics modeling and performance evaluation of an autonomous underwater vehicle" .Ocean Engineering 31, 1835–1858

[5] Gertler, M., 1950." Resistance Experiments on a Systematic Series of Streamlined Bodies of Revolution for Application to the Design of High Speed Submarines" Report C-297. The David Taylor Model Basin, Navy Department.

[6] Ueno, M., Yoshimura, Y., Tsukada, Y., Miyazaki, H., 2009."Circular motion tests and uncertainty analysis for ship maneuverability." Journal of Marine Science and Technology 14, 469–484

[7] Ueno, M., 2010. "Hydrodynamic derivatives and motion response of a submersible surface ship in unbounded water" Ocean Engineering 37, 879–890

[8]michio, ueno; yushiaki ,Tsukada ;Hiroshima ,sawadab" A prototype of submersible surface ship & its hydrodynamic characteristic",ELSEVIER,Ocean engineering ,38(2011)1686-1695

[9]حسن قاسمی، نیمازرودی، غلامرضا صالحی، تحلیل هیدرودینامیک عددی شناورهای بدون عرشه، چهارمین همایش ملی شناورهای تندرواردیبهشت ماه 94.