نوع مقاله: کوتاه

نویسندگان

دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مواد زاید کشتی به هر نوع ماده مضر (هم برای محیط زیست دریا و هم بهداشت عمومی) که در طی عملیات معمول روزانه کشتی ها تولید می شوند، اطلاق می گردد. در تحقیق حاضر به بررسی انواع راه های تولید مواد زاید توسط شناورهای دریایی و کنترل آنها پرداخته شده است. همچنین انواع گروههای مواد زاید کشتی ها (مواد زاید نفتی، آب سیاه، آب خاکستری، آب توازن، زباله، آلودگی هوا) مشخص شده و تفاوتشان در انواع شناورها و چهارچوب های قانونی و خطوط راهنمای مدیریت و کنترل  آنها نیز بررسی شده است. نیروی انسانی با رعایت قوانین تعیین شده بر روی کنترل ورود مواد زاید تولید شده به دریا نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. سازمان بین المللی دریایی[1] دو هدف بهم پیوسته اعم از امنیت در دریا و پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ها را دنبال می کند. معیار های پیشنهادی توسط این سازمان در قالب کنوانسیون های بین المللی شناخته شده اند. مارپل[2] یکی از کامل ترین آنهاست، زیرا آلودگی کشتی ناشی از نفت، مواد شیمیایی و مواد مضر بسته بندی شده، فاضلاب و زباله را در بر می گیرد. در نهایت به جریانات مواد زاید کشتی بایستی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

International Rules and Management Strategies of Waste Generated by Commercial Vessels

نویسندگان [English]

  • A Hedayati
  • T Bagheri

چکیده [English]

This paper presents a review on commercial vessel generated waste. In this context various ship waste categories are identified (oily wastes, Black water, Grey water, Ballast water, Garbage, Air emission), their variation between different vessel types is pinpointed and the legal framework and guidelines for their management and handling are drafted adequately. Ship waste shall be refer to any harmful substance (for both the marine environment and the public health), which is generated during the usual day-to-day ship operation. Past experience has proven that these wastes accumulate significant quantities and therefore potential for marine pollution. Thus, only after recent significant environment damage (e.g. in Alaska, the Caribbean Sea etc) has occurred, did the international maritime community turn its attention on the matter. Only Through an international marine forum marine pollution from ships can be satisfactorily tackles. That forum is the International Maritime Organization (IMO) whose twin objectives are maritime safety and the prevention of marine pollution caused by ships. Finally, more attention should be calculated to ship waste streams, monitoring of the illegal outputs and ship waste reception facilities on the beach with a common framework, to be proposed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine Pollution
  • MARPOL Convention
  • Ship
  • Waste management

[1]   Chatzinikolaou, S. D. Nitsopoulos, S. C. Ventikos, N.P. "Shipboard Waste: Elements & Critical review", Proceeding of the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics Skiathoss, June 24-28: 1597-1602. 2007.

 

[2]   Huhta, H.K. Rytkonen, J. Sassi, J. "Estimated nutrient load from waste waters originating from ships in the Baltic Sea area", Espoo VTT Tiedotteita. Research Notes. 2007.

 

[3]   Herz, M. Davis, J. "Cruise Control", A report by the Ocean Conservancy. 2002.

 

[4]   GESAMP. "Reports and Studies Estimates of Oil Entering the Marine Environment from Sea-based Activities", MEPC/IMO 55/INF. No. 75, 5: (22-24), 122-125. 2006.

 

[5]   Tarchi, D. "Oil Spill Statistics in the Mediterranean Sea. Institute for the Protection and Security of the Citizen", Humanitarian Security Unit, EU. 14-15. 2001.

 

[6]   Chatzinikolaou, S. "Operational ship discharges in the Greek regional area", Unpublished diploma thesis. National Technical University of Athens. 2004.

 

[7]   IMO. "Program Coordination Unit Global Ballast Water Management Program", Ballast Water Treatment R&D Directory, http://globallast.imo.org. 2002.

 

[8]   IMO. "Guidelines for the Control and Management of Ships Ballast Water to Minimize the Transfer of Aquatic Organism and Pathogens", Resolution A.868, (20). 1997.

 

[9]   Papanikolaou, A.P. "Ship design", Simeon Publications. Athens, Greece. Volume 1. 130-134. 2000.