طرح محافظ خطوط لوله دریایی تحت اثر جریان دریایی و موج با استفاده از سیستم لحاف بلوک بتنی

چکیده

در این مقاله به مطالعه و طرح سیستم لحاف بلوک بتنی  Block mat، جهت حفاظت و پایدارسازی خط لوله های نزدیک ساحل مربوط به سازه هایی چون آبگیرهای دریایی پرداخته شده است.  ژئوسنتتیک ها محصولاتی هستند که از کاربردهای گسترده ای در مهندسی عمران همچون جلوگیری از فرسایش بستر و  پایداری خطوط لوله برخوردار هستند. در اکثر کاربردهای دریایی ژئوسنتتیک ها ، از سیستم های ترکیبی نظیر بلوک های بتنی به همراه ژئوسنتتیک که به آن سیستم لحاف بلوک بتنی انعطاف پذیر اطلاق می گردد، استفاده شده است. موضوع اصلی که در استفاده از این سیستم مطرح می باشد اینست که اجسامی که بصورت منفرد قادر به اعمال مقاومت مناسب در برابر شرایط محیطی نبوده، به یکدیگر بسته شده و با جایگذاری صحیح بر روی یک بستر انعطاف پذیر مناسب مانند ژئوسنتتیک ها مقاومت لازم را بدست می آوردند. هدف از این تحقیق، تعیین ضخامت مناسب بلوک های بکاررفته به روش نیمه تجربی می باشد به گونه ای که توانایی مقاومت در برابر حملات ناشی از موج و جریانات دریایی را دارا باشد.  مطالعات انجام گرفته نشان داد که محاسبه ضخامت مورد نیاز باید بر اساس شرایط بحرانی ترین ناحیه که مربوط به شکست موج است، انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Marine Pipelines Protection Under Marine Current and Waves Using Concrete Block Mattresses

چکیده [English]

The application and design of concrete block mattresses for stabilization and protection of onshore pipelines utilized for seawater intake structures has been studied in this paper. The Geosynthetic products have been exploited in wide variety of applications in civil engineering such as bed erosion and pipeline stability. Mostly the combination of Geosynthetics with other materials such as concrete blocks results in better performance in adverse environmental conditions. The combination of Geosynthetic and concrete blocks which is known as concrete block mattress has received a great attention in marine purposes in the recent years due to their resistance against wave and current forces. In this study is using semi empirical relations the proper thickness of concrete blocks such that it can withstand the wave and current attacks is determine. The study revealed that the thickness should be determined based on the critical condition which is the wave breaking point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Block Mattress
  • Geosynthetic
  • Pipelines
  • Marine Waves
  • Thickness
Biedenharn, D.S., Elliott, C.M. and Watson, C.C., (1997), The WES stream investigation and streambank stabilization handbook, Presented by: U.S Army engineer, waterways experiment station (WES),Vicksburg,Mississippi.
Pilarczyk, K.W., (2000), Geosynthetics and geosystems in hydraulic and coastal engineering, Rijkswaterstaad,Delft,Netherlands.
Marecon, marine environmental and construction consultants www.marecon.com
Department of theU.S.Army. Corps of Engineers, (1995): Manual on the use of Rock in Hydraulic Engineering,Goudaprinted in theNetherlands, ISBN 90 5410 605 0 ©  CUR.
Department of theU.S.Army. Corps of Engineers, (1999) “Coastal Engineering Manual”.Washington,DC.
Pilarczyk, K.W., (2006), Design of Revetments, Dutch public works Department (RWS), Hydraulic engineering Division.
Bergado, D.T., Tsunami Reconstruction with Geosynthetics in Coastal Areas and Waterways,SchoolofCivil EngineeringAsianInstituteofTeaching.