ارزیابی صنعت بسته بندی محصولات دریایی و ارائه راهکارمناسب برای توسعه آن

چکیده

بسته بندی ، لباس کالاست و در طراحی آن  باید به دو جنبه هنری و فنی توجه شود ؛ منظور از جنبه هنری ، جنبه های زیبایی شناسی و گرافیکی بسته بندی و منظور از جنبه فنی،  مواد و مصالح بسته ها ، چاپ و تولید بسته بندی است . مشکل صنعت بسته بندی در بخش محصولات دریایی بیش از آنکه به فناوری ساخت بسته مربوط باشد به جنبه زیبایی شناسی ارتباط دارد؛ هم اکنون جدیدترین نسل ماشین آلات بسته بندی در کشور مشغول به کارند و سرمایه گذاری قابل توجهی در این بخش صورت گرفته است ، اما پایین بودن زیبایی و جنبه هنری بسته ها باعث ضعف صنعت بسته بندی غذاهای دریایی شده است ؛ بطوریکه ، بسیاری از محصولات مرغوب و صاحب نام ایرانی مانند خاویار ، صدف و ... به کشورهای دیگر رفته و از آنجا در بسته های مناسب و زیبا به جهانیان عرضه می شود و در این میان ما از سود واقعی تولیدات صادراتی خود محروم می مانیم .  برای جلوگیری از تداوم این امر باید به فناوری ساخت بسته و زیبایی شناسی بسته بندی به عنوان پدیده ای علمی نگریست و برای رشد و شکوفایی آن سرمایه گذاری کرد و با توجه به قابلیت ها و امکانات بومی و سلایق و فرهنگ ملی از تجارب و پیشرفت های جهانی بهره مند شد ؛ بنابراین در این مقاله سعی شده است تا مدلی جامع و فراگیر به نام برنامه ریزی استراتژیک برای طراحی بسته های مناسب و زیبا ارائه شود که به بهبود و توسعه صنعت بسته بندی محصولات دریایی کمک کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Marine Products Packaging Industry and Provide Appropriate Solutions for Development

چکیده [English]

Packaging is goods clothing and its design to be considered both artistic and technical aspects; aspects of artistic is aesthetic aspects of graphics and packaging, technical aspects is the package materials, packaging, printing and production. Packaging problem in marine products rather than manufacturing technology package is related to the aesthetic aspect; now there are the latest generations of packaging machinery in the country and considerable investment in this sector has been done, but the low level of beauty and artistic aspects of the package has been causes weakness seafood packing industry. Moreover, many high quality products and known as Iranian caviar, oysters and ... Go to other countries where appropriate and beautiful packages are offered to the world and we deprived the real interest our export products. To prevent the continuation of this problem, should be considered to technology of package and packaging aesthetics as a scientific phenomenon and invested for its growth and prosperity used experiences and global development despite capabilities and features local tastes and national cultural. Therefore, this article has tried to provide model of total and comprehensive that is named strategic planning for designing appropriate and beautiful packages that help to improvement and development of marine products packaging industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Aesthetic packaging
  • Packaging Technology
[1]   ایتن ، جوهانز ، کتاب رنگ ، ترجمه حلیمی ، محمد حسین ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات ، 1386

[2]   Lioyd Morgan, Conway,  Packaging Design ,  Roto Vision SA, 2003

[3]   ونگ ، وسوس ، اصول طراحی سه بعدی ، ترجمه شباهنگی ، جلال ، نشر چشمه ، 1381

[4]   Swann, Alen, Design And Marketing ,Phaidon Press Limited, 2005

[5]   Jeffrey Bora, Yunchang and Chienb,Yu-Lan and Hsuc ,Esher, The market-incentive recycling system for waste packaging containers inTaiwan, Environmental Science & Policy, 7, 2004

[6]   Roth ,Lasso , Packaging  Design An Introduction, Van Nostrand Reinhold ,2005

[7]   Fishel, Catharine ,Design Secrets Packaging , Rockport Publishers ,2003

[8]   Tagg, Rowcett And Mason, Daniel, Expremental Formats &Packaging ,Roto Vision SA, 2001

[9]   میر نظامی ضیابری، حسین ، اصول بسته بندی مواد غذایی ، انتشارات آییژ،1381

[10]          Hage , Olle ,The Swedish producer responsibility for paper packaging: An effective waste management policy?, Resources, Conservation and Recycling ,51, 2007

[11]          Davis , G and  Song , J.H, Biodegradable, packaging based on raw materials fromcrops and their impact on waste management, Industrial Crops and Products ,23, 2006

[12]     غفاریان، وفا و کیانی ، غلامرضا، 5 فرمان برای تفکر استراتژیک ، نشر سازمان فرهنگی فرا، 1386

[13]     دیوید، فرد آر، مدیریت استراتژیک، ترجمه پارساییان ، علی و اعرابی ، محمد ، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی ، 1385