بررسی میزان تغییرات شدت پراکندگی نور لیزر یون آرگون از آب غیرآلوده دریا با آب حاوی امولسیون نفت سنگین

چکیده

خلیج فارس یکی از خلیج های دنیا به شمار می رود که نفت کش ها سهم قابل ملاحظه ای را در این عبور و مرورها به خود اختصاص داده است که علت آن؛ صادرات و واردات نفت و سایر فرآورده های حاصل از آن، از کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس است. عبور نفت کش ها( و سایر انواع کشتی های تجاری) و وجود سکوهای نفتی متعدد همواره خطراتی را برای محیط زیست دریائی ایجاد می کنند که از  اصلی ترین آنها می توان به سانحه های دریائی و نشت نفت به دریا اشاره کرد. این ریزش نفت در دریا، برروی اکوسیستم منطقه و محیط زیست دریائی تاثیرات مخربی می گذارد. دراین تحقیق آزمایشگاهی، بااستفاده از نمونه نفت نوع سنگین منطقه امیدیه، سه ترکیب امولسیونی با درصدهای ترکیبی نفتی متفاوت، تهیه شده و بااستفاده از لیزر یون آرگون، مستقر در سازمان انرژی اتمی مرکز بناب، بدون واردشدن به مباحث و معادلات ریاضی و با تکیه بر مشاهدات و اندازه گیری های صورت گرفته و داده های بدست آمده و تجزیه و تحلیل آنها بااستفاده از نمودارهای حاصل از نرم افزارهای excel و spss ، میزان تغییرات و چگونگی توزیع شدت پراکندگی نور لیزر یون آرگون را در آب غیرآلوده دریا و آب آلائیده با نفت(از نوع نفت سنگین)، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consideration on Variations of Scattering Intensity from Clean Sea Water whit Polluted Water by Heavy Oil Emulsions

چکیده [English]

ThePersian Gulfhas a very heavy traffic rate, comparing to the most of gulfs around the world. A vast amount of the traffic in thePersian gulfis due to the oil-carriers that are used for importing or exporting of oil and oil-products  to/from  the surrounding  countries. The traffic of oil-carriers and the other cargo ships are always risky to the marine environment because of marine accidents and oil leakage into sea and etc. Oil leakage into the sea may have considerable destructive effects in the ecosystem of the region. In this experimental research, using a sample of heavy oil from OMIDIYE, three emulsions with different oil mixture percentages were produced and the experiments on those samples were done using an Argon-Ion laser, located at the Atomic Energy Organization of Bonab. In this article, avoiding complicated mathematical view and based on performed measurements and analysis of achieved data using Excel and SPSS softwares, a comparative investigation is performed on the distribution and changes of scattered laser beam in non-smeared water and a mixture of oil and water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ion Argon laser – Emulsion – Heavy oil – Scattering
[1]     1387، cd منتشر شده در مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان انرژی اتمی مرکز بناب

[2]    فرانسیس ای. جنکینز، هاروی ای. وایت، مترجم: دکتر حبیب تجلی و مهندس نادر رابط، 1382، اپتیک، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی- چاپ اول

[3]   فرانک ال. پدروتی، لئون اس. پدروتی، مترجم: محی الدین شیخ الاسلامی، 1382، آشنائی با اپتیک، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی- چاپ اول

[4]   مینو دبیری، 1386، آلودگی محیط زیست؛هوا،آب،خاک،صوت_انتشارات اتحاد، ویرایش دوم

[5]      David W. Hahn, march2006 , Light Scattering Theory, Department of Mechanical and Aerospace Engineering University of Florida

[6]   N.G. Jerlov, 1990,Marine optics, second edition,chapter1, published in Elsevier.