بررسی علت شکست پرچ‌ها در یک هاورکرافت و انتخاب پرچ مناسب

چکیده

پرچ‌کاری نیز یکی از روش‌های معمول‌ اتصال پوسته به بدنه شناورها به شمار می‌آید. از میان انواع روش‌های اتصال مکانیکی موقت، این فرآیند به دلیل ایجاد استحکام بیشتر، سبک‌تر بودن، اتصال تمیزتر و ساده‌تر بودن روش، نسبت به دیگر روش‌های اتصال ترجیح داده می‌شود. پرچ در واقع یک پین فلزی است که به منظور نگه‌داری دو یا چند ورق یا صفحه فلزی بکار می‌رود. در این گزارش ضمن بررسی علت تخریب و شکست یک گروه از پرچ‌های مصرفی در یک شناور هاورکرافت ساخته شده، با توجه به استانداردها و بررسی‌های انجام شده، پرچ‌های مناسب انتخاب و در شناور به کارگیری شده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد، که در قسمت‌هایی که سازه به طور مستقیم با آب دریا در تماس است، نمی‌توان از کلیه پرچ‌هائی که در استانداردها مطرح شده استفاده کرد. در این قسمت‌ها باید ضمن رعایت دقیق نکات طراحی از جمله آب‌بندی و رنگ، تنها از پرچ‌های با آلیاژهای خاص استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Rivet Failure and Its Cause in Hovercrafts and Choosing a Suitable Rivet

چکیده [English]

Riveting is one of the common method in connecting the surfaces to the hull of the marine vehicle. Between the various methods in mechanical temporary connection, this procedure (riveting) because of robustness and neatness and simplicity in comparison to other method is preferred. In fact riveting is a metallic pinning which is used in order to maintaining two or multiple plate or metallic surfaces to each other. In this paper meanwhile the cause of the failure of a group of rivets which is used in manufacturing a hovercraft are discussed, based on standards and investigation the suitable rivets are selected and used in the marine vehicle. Investigation shows that in the parts which the structure is directly contact with the sea water, all the riveting which is mentioned in the standards can not be used in these positions. In these positions in addition to precise design point’s consideration, as insulation and painting, only rivets with special alloys must be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rivet
  • Corrosion
  • Aluminum
  • Hovercraft
[1]         www.auf.asn.au

[2]         ASTM, B 316/B316M, Standard Specification for Aluminium and Aluminium-Alloy Rivet and Cold-Heading Wire and Rods.

[3]         ABS, Requirement for materials and welding. 2003, Part 2, Chapter 5- Materials for hull construction Aluminium, Section 10- Rivets.

[4]         Germanischer Lloyds, Rules & Guidelines 2005, II-Materials & Welding, Part 1-Metallic Materials, Chapter 3-Non-ferrous Metals, Section 1-Aluminium Alloys, Page 1-3.

[5]         BV-Rules, Rules for the classification of steel ships, Part D-Materials and Welding, Chapter 3-Non ferrous metal,Section 2-Aluminium Alloys,3-Rivets.

[6]         MIL-HDBK5, Metallic Materials and Elements for Fight Vehicle Structures, Vol 2,1 November 1994.

[7]         Aluminium Association, Aluminium Design Manual, Part VII Design Aids, Page 97, First Edition, October 1994.

[8]          www.rivetwise.co.uk

[9]         Robert o. Parmley, Standard handbook of fastening & joining, McGraw-Hill, 1977.

مهدی عیان بد، بررسی خوردگی موضعی در ناحیه پیچ و پرچ آلومینیوم دریایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، مرداد 83