مبانی بارگذاری هلیدک در فراساحل

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

3 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید عباسپور،تهران

چکیده

امروزه همراه با رشد روبه افزایش میادین نفت و گاز و همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات و تکنولوژی فراساحلی وابسته به آن، نیاز به ارتباط و دسترسی هوایی به این قبیل تاسیسات نیز افزایش یافته است. هلیکوپتر ها با توجه به فضای محدود تاسیسات فراساحلی، نقلیه مناسبی برای تسریع در تردد و جابجایی کالا می باشند. هلیدک ها نیز بروی این تاسیسات به منزله فرودگاهی عمل نموده تا انجام عملیات پرواز را تسهیل بخشند. این سازه ی الحاقی بایستی بگونه ای طراحی شود که رفتار و اندرکنشی متناسب سکو را درخور باشد. از این رو بارگذاری ، تحلیل شرایط محیطی و جانمایی آن بروی سکو برای انجام عملیات پرواز ایمن و سازگار با سازه ی مادر می تواند نقش به سزایی را ایفا کند. در این مقاله اصول بارگذاری هلیدک ها با انجام مطالعه ی موردی سکوی رشادت که موقعیت آن در 150 مایلی بندر عسلویه؛ واقع در آب های خلیج فارس می باشد؛ تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principle of Helideck Structural Loading

نویسندگان [English]

  • M Vagefi 1
  • H Bagheri 2
  • M Safi 3
چکیده [English]

Today, with increasing of oil and gas field’s development, and also installation or commissioning of related offshore technology, the need for communication and air access to these facilities has also increased. Considering by the space limitation of offshore installation, the helicopters would be an appropriate machine to accelerate the transportation. Also Helidecks on this installation would operate such as an airport, so this additional structure must be designed in a way to have a proper interaction with platforms. Hence, loading, locating and analyzing the environmental conditions can play a significant role on safe flight operations and compatibly interaction with the superstructure. In this study principles of Helidecks loading has been described with a case study of Reshadat platform atPersian GulfinIran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offshore Platform
  • Helideck
  • Helicopter
  • Loading gear
[1]           American Petrolum Institute Recommended Practice for Planning, Designing, and Constructing Heliports for Fixed Offshore Platforms.

[2]           CAP 437 Offshore Helicopter Landing Areas - Guidance on Standards 2008.

[3]           ISO 19901- 3 Petroleum and Natural Gas Industries – Specific Requirements for Offshore Structures, Part 3: Topsides Structure expected to be published in 2007.

[4]           OFFSHORE HELIDECK DESIGN GUIDELINES Prepared by John Burt Associates Limited / BOMEL Limited for the Health and Safety Executive.

[5]           CAA PAPER 2008/03 Helideck Design Considerations –Environmental Effects.

[6]           Helicopter safety offshore OFFSHORE TECHNOLOGY REPORT 2000/089.

[7]           Helideck structural requirements Prepared by PAFA Consulting Engineers for the Health and Safety Executive

[8]           NORSOK STANDARD C-004 Rev. 1, September 2004 ,Helicopter deck on offshore installations.

[9]           Advisory Circular, 150/5390-2B, Heliport Design Guide , Sep 2004.

[10]       American Petroleum Institute RP2A, Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms – Working Stress Design, 2002.

[11]       DNV-OS-E401 Offshore Standard det NORSKE Veritas  Helicopter Decks October 2009.

[12]       Health and Safety Executive. Helideck requirements

[13]       AMERICAN BUREAU OF SHIPPING. Helideck requirements

[14]       BUREAU VERITAS. Helideck requirements

[15]       GERMANISCHER LLOYD. Helideck requirements

[16]       LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING. Helideck requirements

[17]       CLARKSON.J,Tests on flat plate grillages under concentrated loads, Trans. RINA, 1960, 129-142.

[18]       HARDING. M J H, A method of measuring helicopter landing loads, British European Airways, Helicopter Note No 140, October 1963.

[19]       JACKSON.R, FRIEZE. P.A, Design of deck structures under wheel loads, Trans RINA, Vol 123, 1981, 119-144.

[20]       VASSILIKOS.E.P, The large deflection behaviour of stiffened decks under lateral patch loading, PhD Thesis,UniversityofLondon, 1990.

[21]       GARRON.S, Helicopter induced deck loads, presented to SNAME’s Eastern Canadian Section, December 1990.

[22]       Qiang Chena, Zhifu Gua, Tianfeng Suna, and San Songb, Wind environment over the helideck of an offshore platform,2005.

[23]       Recommended Practice, DET NORSKE VERITAS DNV-RP-C205, Environmental Conditions and Environmental Loads,2007.

 

[24]     پروژه اروپایی آموزش دانشگاهی طراحی فولاد، 1384 ، طراحی و اجرای سکوهای ثابت نفتی، مصطفی زین الدینی ، مرکز ملی اقیانوس‌شناسی. 

[25]     صادقی ، کبیر،1368 ، سازه های دریایی ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی.