بررسی عملکرد یک سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه آزاد تاکستان

3 استادیار، عضوهیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به بحران انرژی در سال های اخیر به ویژه در فصل تابستان و محدود بودن منابع سوختی و نیز آلایندگی آنها، انرژی خورشیدی یکی از منابعی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به انرژی دریافتی قابل ملاحظه ی زمین از خورشید می توانیم با  بهره گیری مناسب از این انرژی در سیستم های تبرید، بار سرمایشی مورد نیاز خانه ها را در تابستان و همچنین بار گرمایشی مورد نیاز در زمستان را تامین کنیم.در این مقاله عملکرد سیستم های سرمایشی جذبی خورشیدی بررسی شده است. سیستم سرمایشی خورشیدی مورد نظر از یک کلکتور خورشیدی، یک تانک ذخیره آب گرم و یک سیستم سرمایشی جذبی یک اثره لیتیوم بروماید و آب تشکیل می شود. یک برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی و طراحی یک سیستم سرمایشی جذبی یک اثره لیتیوم بروماید و آب خورشیدی نوشته شده است تا نیاز سرمایشی مجتمع مسکونی مشخصی را تأمین کند. ماکزیمم بار برودتی آن در حدود 120 کیلووات است که در ماه july (مرداد ماه) اتفاق می افتد. انرژی خورشیدی توسط کلکتورهای صفحه تخت جمع آوری می شود که کاملاً به سمت جنوب قرار دارند. در نهایت، تاثیر پارامترهای مختلف بر بازدهی این سیکل مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج نشان می دهند که مدت زمان عملکرد یک سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی به شدت به سطح کلکتور خورشیدی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of a Solar Absorption Cooling System

نویسندگان [English]

  • Y Chabooki 1
  • V Gilzarodi 2
  • M Naghashzadegan 3
چکیده [English]

In regard to recent energy, especially in summer and limited fuel resources as well as emissions, Solar energy is on of the sources  is very important. Given the considerable energy from the sun, we can use this energy for refrigeration systems, cooling load for homes in summer and heating requirements in winter. In this paper, the performance of solar absorption cooling systems are reviewed. The modelling of a solar absorption cooling system, using a flat plate collector, water storage tank and a water-lithium bromide. A computer program has been developed for the absorption cooling system water-lithium bromide to simulate and design to provide certain residential cooling needs. The maximum cooling load is 120KW, which occurs in july. Solar energy is collected by flat plate collector perfectly located to the south. Finally the influence of various parameters on the efficiency of this cycle are examined. The results show that the duration of a solar absorption cooling system strongly depends on the solar collector surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption cooling
  • collector
  • Solar Energy
[1]         Fathi, R. and Quaskit, S.  Performance of a solar LiBr-Water absorption refrigerating systems , Rev. Energy. Ren : Journees de Thermique, 73-78, (2001).
[2]         Florides, G.A.,Kalogirou,S.A.,Tassou,S.A.and Wrobel, L.C.  Design and construction of a LiBr-Water absorption machine , Energy Conversion and Management, 44, 2483-2508, (2003).
[3]   شریفی بیدگلی، ح.، رجائی، م.ر. تبرید و طراحی سیستم های برودتی و سردخانه. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، 1380.