مطالعه و بررسی میدانی امواج ساحلی شهرستان نور در حوزه جنوبی دریای خزر

نویسندگان

1 دکترای فیزیک دریا ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناس ارشد فیزیک دریا

چکیده

شناخت از وضعیت باد و امواج در دریا، نقش عمده ای بر پیشرفت علوم و فناوری دریایی دارد. بطوریکه هرگونه طراحی و ساخت سازه های دریایی ایمن و کشتیرانی مطمئن و موارد مشابه نیاز به شناخت اقلیم دریایی (باد و موج) می باشد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات هواشناسی وهیدروگرافی منطقه ساحلی  ومحاسبه شیب ساحل شهرستان نور در چندین نقطه و با استفاده از رابطه  (Battjes)در سال1974 میلادی و تقسیم بندی انواع  مختلف شکست امواج، درشیب های ملایم منجر به تشکیل امواج غلتشی که شکست فقط در بخش بسیار کوچک قله موج اتفاق میافتد و موج به حالت ناشکنا (Non-breaking waves) در جهت ساحل بحرکت خود ادامه می دهد که در این حالت الگوی امواج منطقه دریایی نور در فصول مختاف سال، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field Study of Coastal Waves in the City of Noor in the Southern Areas of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • H Morovati 1
  • B Alibakht 2
چکیده [English]

Study and analysis of waves and  winds  positions  has main role in development of marine science. A  safe  design of marine plan coastal and safe shipping to recognize marine climate (wave & wind). In This research, measurements and sampling related to climate temperature, salinity and conductivity, height, period and direction of waves, meteorology stations in  Babolsar and Noshahr is used to present wave and current field for exact study of wave specifications in Noor coastal region. To analyse of available information for every station depend on wind speed and frequency be used for eight geographical directions, annual and seasonal wind rose and wave rose in this case study Non breaking waves of nor coastal area  analysed in different directions and for special cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • waves and currents
  • non-breaking waves
  • coastal area of Noor
  • Caspian
[1]         مروتی، ح. 1386 / مهندسی سواحل/250 ص .
[2]         مروتی، ح .1384 / مقدمه ای بر فیزیک دریا ها اقیانوس ها / ترجمه ناوس جان 400ص
[3]         ساجدی، ا.، ١٣٨١/ بررسی امواج ناشی از باد در سواحل بندر انزلی/ پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ١۱۹ صفحه.
[4]         لاری،ک.، ١٣٧٦ / پیش بینی امواج ناشی از باد در دریای خزر/ پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس تهران. ١٤٧ صفحه.
[5]         منصوری، د. و ترابی، آزاد، م. 1383 / تعیین الگوی امواج ناشی از باد در سواحل جنوبی دریای خزر(نور) ، طرح تحقیقاتی، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ١٤٣ ص.
[6]         GRACE, R.A., and F.M. CASCIAN, “Ocean Wave Forces on a Subsurface Sphere.” J. Waterways Harbors Div., ASCE, Aug., 1969.
[7]         REID, R.O., and C.L. BRETSCHNEIDER, “Surface Waves and Offshore Structures.”TexasA. and M. Res. Found. Tech. Rept., Oct. 1953.
[8]         URSEL, F., R. G. DEAN, and Y.S. YU, “Forced Small Amplitude Water Waves: A Compsrison of Theory and Experiment.” J. Fluid Mech., Vol.7, Pt. 1960.
[9]         WEGGEL, J.R., “Maximum Break Height.” J. Waterways, Harbors CoastalEng.Div., ASCE, Vol. 98, Nov. 1972.