امکان سنجی جذب انرژی از امواج دریا در سواحل جنوبی ایران به کمک مدلسازی عددی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناس ارشد هیدروگرافی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

امروزه رشد روز افزون جمعیت باعث رشد مصرف انرژی که عمدتا از سوختهای فسیلی تامین می گردد شده است.  این به نوبه خود باعث  کاهش ذخایر نفت و گاز و افزایش قیمت آنها و ایجاد گازهای گلخانه ای وآلودگی هوا گردیده است. این مسئله توجه محققان را به استفاده از منابع پاک انرژی جلب کرده است. از جمله این انرژی ها انرژی امواج دریا است. در دنیا طرح های مختلفی در رابطه با جذب انرژی امواج اقیانوسی ارائه گردیده است که اکثرا هنوز در مراحل تحقیقاتی بوده و به تولید انبوه نرسیده اند. در این مقاله به بررسی امکان سنجی جذب انرژی از امواج دریا در سواحل جنوبی ایران به وسیله سیستم ستون نوسان گر آب(OWC)  پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا اندر کنش امواج با این دستگاه توسط نرم افزار مدل سازی شد. سپس چهار موج محتمل خلیج فارس با ارتفاع های مختلف انتخاب شده و به عنوان ورودی به مدل داده شد. نتایج مدل سازی نشان داد که اگرارتفاع امواج ورودی به سیستم10% افزایش یابد توان دستگاه 40% افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of sea wave energy absorption in southern part of Iran using numerical modeling

نویسندگان [English]

  • M Ketabdari 1
  • M Ahmadi 2
چکیده [English]

Nowadays increase in earth population leads to the increase in energy consumption which is mainly has fossil resources. This in turn causes a reduction in oil and gas reservoirs, increase in their prices and creating greenhouse gases and air pollution. These problems draw the attention of scientists for use of clean energy resources. One of these resources is ocean wave energy. There are different plans for ocean wave energy absorption in the world. However most of them are in study stages and have not been approved for bulk production. In this paper the feasibility of absorbing sea wave energy by oscillating water column (OWC) system in the southern coast ofIranis studied.  For this purpose wave interaction with this device is numerically modeled. Then four probable waves inPersian Gulfwith different heights have been selected as input to the model. The results showed that if the input wave height to the system increases by 10%, the power of the device can be increased by 40%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energy
  • Sea Waves
  • OWC System
  • Numerical Modeling
[1]         وزارت نیرو، گزارش نهایی طرح تحقیقاتی برآورد انرژی امواج و جزر و مد در سواحل ایران، دفتر انرژی‌های نو. 1376

[2]         منشی زاده، م،  عباس پور، م.  استفاده از نیروگاه‌های امواج با عملکرد ستون نوسانی آب در جذب انرژی از دریا، تهران، مقاله مرکز تحقیقات آب (وابسته به وزارت نیرو)،  1388.

[3]         افشار، م،  ارشادی، س، نسخه دیفرانسیلی مدل SMB برای منظور کردن تغییرات عمق در پیش بینی امواج آب‌های کم عمق، تهران، سومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، 1377.

[4]          Pereiras, B., , An improved radial impulse turbine for OWC , Abdelatif el Marjani, Renewable Energy, 2010

[5]         Ferziger, J. H. and Peric M., "Computational Methods for Fluid Dynamics", Springer, 2002.