دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کوتاه

1. ارتباط بین ریسک مالی و اعتباری در تجارت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1395

آناهیتا بحرینی؛ خدیجه حسنلو


پژوهشی

2. ارزیابی اثر تداخل آب شور و شیرین برتغییرات سرعت صوت در کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندرانزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

سیامک جمشیدی


3. ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت ربات زیرآبی خودمختار از روی مدل درخت عیب آن با لحاظ عدم قطعیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

کوروش اصلان صفت؛ غلامرضا لطیف شبگاهی؛ مجتبی کمرلویی؛ مهرداد محمدی


4. برآورد خطر لرزه‌ای در گستره شهرهای قزوین-رشت، بندرانزلی و زنجان با استفاده از روش‌های آماری، تعینی و احتمالاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

مهدی حمیدبیگی؛ کریم اکبری وکیل آبادی


کوتاه

5. تاثیر سامانه اتوماسیون اداری بر افزایش کارایی، اثربخشی و بھره وری کارکنان آموزشی و پژوھشی نیروی دریایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

مریم حاجی بیگلری مزلقانی؛ فرزانه حسام؛ محمدرضا حاجی بیگلری مزلقانی؛ حسین فراهانی نیک


پژوهشی

6. تحلیل و شبیه سازی مبدل افزاینده dc-dcمبتنی بر مبدل پیشرفته sepic با ساختار جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

رضا مرادپور؛ عبدالرضا توکلی؛ مهران صباحی


7. بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ترانزیت در بندر امیرآباد با رویکرد اقیانوس آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

مجید فتاحی؛ مریم کاوه


8. تأثیر تغییرات اقلیمی منطقه بر رشد و توسعه فنی و اقتصادی حمل‌ونقل دریایی ایران (مطالعه موردی بندر امام خمینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

سجاد سبزیوند؛ کسری پورکرمانی؛ همایون یوسفی؛ سید ناصر سعیدی


10. شناسایی الگوهای بارشی سواحل چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.22034/ijmst.2021.529519.1513

مرتضی اسمعیل نژاد؛ عباس زارع نژاد اشکذری


12. شناسایی شاخص های توسعه پایدار در تدوین نظام پایش و ارزشیابی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22034/ijmst.2021.526527.1507

احمد شانه ساززاده؛ ضیا الدین الماسی


13. بررسی تأثیر تخلخل در موج شکن با استفاده از ترکیب روش های اجزای محدود و اجزای مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/ijmst.2021.528684.1510

سینا کیانی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ رضا دزواره رسنانی


14. بررسی تغییرات ژئوشیمیایی و آلودگی فلزات سنگین درنهشته های خلیج گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.22034/ijmst.2021.524715.1526

حسین باقری


16. طراحی و تحلیل تیغه توربین فشار قوی با سه جنس متفاوت تحت بارهای حرارتی و آیرودینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22034/ijmst.2021.531739.1524

سیدمحمدرضا سده ئی؛ ایمان طاهری دوست آباد؛ علی جلالی


پژوهشی

17. پیاده سازی یک الگوریتم تخمین موقعیت مستقل از سامانه موقعیت یاب جهانی بر روی شناوردریایی با استفاده از سرعت و زاویه هدینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22034/ijmst.2021.135317.1486

سعید پروری؛ علی امین زاده؛ محمد معین سیف