تعداد مقالات: 326
1. ارائه یک روند محاسباتی و تحلیلی بر پارامترهای موثر بر تشعشعات فروسرخ حرارتی بدنه ناوها

دوره 15، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 1-9

محمود سالاری؛ صفا خزایی؛ رامین ابراهیمی لاله


2. بررسی آماری صنعت بازیافت کشتی و لزوم احداث کارخانه بازیافت در کشور

دوره 15، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 1-15

شهروزخان معصومی؛ کریم اکبری وکیل آبادی


4. مدل سازی جریانات جزرومدی در شمال غربی خلیج فارس

دوره 15، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-12

کامران لاری؛ وحید چگینی؛ زهرا کریمی


5. مبانی بارگذاری هلیدک در فراساحل

دوره 14، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 1-12

محمد واقفی؛ حسن باقری؛ محمد صافی


17. تحلیل عددی هیدرودینامیکی پروانه نیمه مغروق در شرایط دائم و غیردائم

دوره 17، شماره 66، تابستان 1392، صفحه 1-1

حسن قاسمی؛ حسن قوشچی؛ مهدی دادخواه‌تهرانی


18. طراحی و تحلیل جاذب فراماده برای کاهش سطح مقطع راداری

دوره 17، شماره 67، پاییز 1392، صفحه 1-1

محمدرضا سهیلی فر؛ رمضانعلی صادق زاده


21. تحلیل‌سازه شناور تندرو آلومینیومی تک بدنه با کمک نرم‌افزار اجزای محدود

دوره 18، شماره 70، تابستان 1393، صفحه 1-1

امید فردوسی حسین­ آبادی؛ محمدرضا خدمتی


22. تحلیل عددی اثر تغییرات ابعادی بر روی رفتار دریامانی شناور DDG 51

دوره 19، شماره 73، بهار 1394، صفحه 1-10

سهراب مجدفر؛ حسن قاسمی؛ ولی الله گیل؛ هادی توحیدی


24. مروری بر عملیات فلوتاسیون سولفید های مس – مولیبدن در آب دریا

دوره 19، شماره 74، تابستان 1394، صفحه 1-13

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد