موضوعات = سازه کشتی و فراساحلی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مکانیسم آغاز ترک و مقادیر حدی شکست خستگی در سازه‌های دریایی

دوره 24، شماره 96، زمستان 1399، صفحه 13-23

امین مسلمی پطرودی؛ محمدعلی مسلمی پطرودی


3. مروری بر اجزای سرسره کشتی، و مباحث اجرایی مترتب برآن‌ها

دوره 22، شماره 88، زمستان 1397، صفحه 45-56

سهیل رادفر؛ روزبه پناهی


5. تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 11-20

روزبه پناهی؛ مهرداد یزدان دوست


6. مبانی بارگذاری سیستم های پهلوگیریثابت در سواحل و بنادر

دوره 18، شماره 71، پاییز 1393، صفحه 42-54

محمد واقفی؛ حامد خیری؛ حسن باقری