موضوعات = سازه کشتی و فراساحلی
2. مروری بر اجزای سرسره کشتی، و مباحث اجرایی مترتب برآن‌ها

دوره 22، شماره 88، زمستان 1397، صفحه 45-56

سهیل رادفر؛ روزبه پناهی


4. تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 11-20

روزبه پناهی؛ مهرداد یزدان دوست


5. مبانی بارگذاری سیستم های پهلوگیریثابت در سواحل و بنادر

دوره 18، شماره 71، پاییز 1393، صفحه 42-54

محمد واقفی؛ حامد خیری؛ حسن باقری