موضوعات = مهندسی عمران
تعداد مقالات: 4
2. مدل سازی برخورد سونامی بر پایه‌های پل با چیدمان متفاوت به روشSPH

دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 38-50

روزبه پناهی؛ علی پریزاده


3. تحلیل اقتصادی احداث مزرعه انرژی جزر و مدی در سواحل جنوبی کشور

دوره 21، شماره 81، بهار 1396، صفحه 41-47

سهیل رادفر؛ روزبه پناهی