مهندسی عمران
1. مدلسازی عددی بالاروی موج بر روی دیوار ساحلی و عملکرد موج‌شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH

امین محمودی؛ محمد جواد کتابداری

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، ، صفحه 1-9

چکیده
  در این مقاله برای شبیه سازی پیشروی موج تنها بر روی دیوار ساحلی قائم و همچنین بررسی موج‌شکن مستغرق نفوذناپذیر، از یک مدل عددی لاگرانژی بدون شبکه، به نام مدل هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکم‌پذیر (WCSPH) استفاده شده است. این مدل، دو بعدی بوده و سیال را به صورت کمی تراکم‌پذیر در نظر می‌گیرد و علاوه بر حل معادلات حاکم بر سیال لزج برای ...  بیشتر

مهندسی عمران
2. مدل سازی برخورد سونامی بر پایه‌های پل با چیدمان متفاوت به روشSPH

روزبه پناهی؛ علی پریزاده

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1396، ، صفحه 38-50

چکیده
  فاجعه سونامی یکی از مخرب ترین مخاطرات طبیعی است که علاوه بر گرفتن جان افراد باعث تخریب زیر ساخت‌ها از جمله ساختمان‌ها و پل‌ها می‌گردد.. در سالهای اخیر روش لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) به عنوان روش بدون شبکه برای بررسی هیدرودینامیک سیالات و مدلسازی سطح آزاد جریان استفاده می‌شود. در این مقاله برای بررسی اثر هیدرودینامیک موج ...  بیشتر

مهندسی عمران
3. تحلیل اقتصادی احداث مزرعه انرژی جزر و مدی در سواحل جنوبی کشور

سهیل رادفر؛ روزبه پناهی

دوره 21، شماره 81 ، بهار 1396، ، صفحه 41-47

چکیده
  پرداخت یارانه در بخش انرژی و نیز ثبات قیمت حامل های انرژی برای سالیان متمادی سبب شده است که کشور ایران در کنار رشد بی رویه مصرف انرژی، وابستگی زیادی به سوخت های فسیلی پیدا کند. همین امر موجب شده است تا دولت رویکرد خود را به سوی اصلاح نظام یارانه حامل ها و نیز سرمایه گذاری در بخش انرژی های سبز تغییر دهد. یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیری ...  بیشتر

مهندسی عمران
4. بررسی عددی سه بعدی عملکرد جفت شکاف پایه در تغییر الگوی جریان و تنش برشی بستر پیرامون آن

نازیلا کاردان

دوره 19، شماره 76 ، زمستان 1394، ، صفحه 17-30

چکیده
  فرسایش بستر اطراف پایه‌ها یکی از عوامل اصلی تخریب پل‌ها، اسکله‌ها و دیگر سازه‌های مشابه می‌باشد. استفاده از ابزارهای مختلف نظیر مقطع هندسی پایه، ایجاد شکاف در بدنه پایه و یا ترکیبی از این روش‌ها، تمهیداتی هستند که برای جلوگیری و کاهش عمق آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل پیشنهاد می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر جفت شکاف در ...  بیشتر