موضوعات = مهندسی دریایی
تعداد مقالات: 17
2. مروری بر اجزای سرسره کشتی، و مباحث اجرایی مترتب برآن‌ها

دوره 22، شماره 88، زمستان 1397، صفحه 45-56

سهیل رادفر؛ روزبه پناهی


3. بررسی روش‌های مختلف محاسبه دریامانی شناورهای تریماران جابجایی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1397، صفحه 28-38

امین ناظمیان؛ علی ملکی؛ علی احمدی


5. پایداری و عملکرد هیدرودینامیکی شاخابه های جزر و مدی (مطالعه موردی خورموسی)

دوره 21، شماره 84، زمستان 1396، صفحه 8-20

امیر جباری خامنه؛ مهدی عجمی؛ احمد رضایی


7. بهبود عملکرد یک مبدل دو بدنه جاذب انرژی موج دریا

دوره 21، شماره 82، تابستان 1396، صفحه 15-23

مهدی نظری برنجکوب؛ محمود غیاثی


9. طراحی مقدماتی و تحلیل cfd یک تونل کاویتاسیون صنعتی سرعت بالا

دوره 20، شماره 80، زمستان 1395، صفحه 15-24

محمود سالاری؛ امین روا


11. تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 11-20

روزبه پناهی؛ مهرداد یزدان دوست


12. بهینه سازی پروانه شناور سطحی رزمی برای کمینه نمودن مصرف سوخت

دوره 19، شماره 76، زمستان 1394، صفحه 1-9

حسن قاسمی؛ حسن ذاکردوست


13. تاملی برچالش ها وراهکارهای ساخت شناور سطحی بدون عرشه به عنوان ابزاری راهبردی در نداجا

دوره 19، شماره 75، پاییز 1394، صفحه 43-49

حسن قاسمی؛ غلامرضا صالحی؛ سهراب مجدفر؛ حبیب ا... سیاری


14. تحلیل عددی اثر تغییرات ابعادی بر روی رفتار دریامانی شناور DDG 51

دوره 19، شماره 73، بهار 1394، صفحه 1-10

سهراب مجدفر؛ حسن قاسمی؛ ولی الله گیل؛ هادی توحیدی


15. تحلیل دینامیک سیالاتی محاسبات بارسرمایشی در شناورهای تندرو

دوره 18، شماره 71، پاییز 1393، صفحه 29-39

علی کاشفی نیا؛ سیدمحمود خردمند


16. مبانی بارگذاری سیستم های پهلوگیریثابت در سواحل و بنادر

دوره 18، شماره 71، پاییز 1393، صفحه 42-54

محمد واقفی؛ حامد خیری؛ حسن باقری


17. کاربرد تئوری صف در بهبود عملیات بنادر تجاری

دوره 18، شماره 70، تابستان 1393، صفحه 1-1

قدرت اله رنجبر؛ منصور کیانی­ مقدم