مهندسی برق
1. آنالیز حرکت هدف زیر دریا تنها با زاویه سمت بر مبنای فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج و هموارساز RTS

محمدامین احمدپور کاخک؛ ناصر پریز؛ محمدباقر نقیبی سیستانی

دوره 22، شماره 87 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-11

چکیده
  مساله آنالیز حرکت هدف که با عنوان ردیابی هدف شناخته می‌شود به تخمین متغیرهای حالت هدف شامل موقعیت و سرعت آن می‌پردازد. ردیابی اهداف زیردریا با توجه به قدرت اختفاء تجهیزات مغروق در آب نظیر زیردریایی‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است. در این مقاله، تنها از اندازه‌گیری سمت برای ردیابی تک هدف زیر دریا استفاده می‌شود که به عنوان یکی از روش‌های ...  بیشتر

مهندسی برق
2. طراحی کنترل کننده شبکه عصبیِ تابع پایه شعاعیِ تطبیقی با ترم مقاوم مد لغزشی برای شناورهای زیر سطحی

بهداد گرانمهر؛ کامران وفایی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1396، ، صفحه 30-38

چکیده
  در این مقاله شناورهای زیر سطحی برای طراحی کنترل غیر خطی که هم برای نقص عملگر شناورهای سطحی و هم برای تضمین ردیابی مناسب باشند مورد بررسی قرار گرفته اند. بدین منظور کنترلگری با توانمندی تخمین هوشمند نامعینی ها و جبرانسازی اغتشاشات جریان آب اقیانوس برای هر دو مد کنترل عمق و سمت پیشنهاد می­شود. برای تقریب دینامیک های غیر خطی نامعین، ...  بیشتر

مهندسی برق
3. کنترل عمق یک زیر دریایی بدون سرنشین با دو درجه آزادی با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی فازی

جمال قاسمی؛ یاسر عبدی

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1395، ، صفحه 73-82

چکیده
  مدل زیردریایی بدون سرنشین یک سیستم غیرخطی است که برای کنترل عمق آن روش های مختلفی ارائه شده است. کنترل مود لغزشی یک روش کنترل مقاوم فیدبک حالت برای سیستم های غیرخطی است که ساختار آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب تغییر پیدا می کند. در این روش کنترلی، فرض بر این است که فرآیند کنترل می تواند به صورت آنی از یک ساختار به ساختار دیگر تغییر کند، ...  بیشتر

مهندسی برق
4. تنظیم ضرایب کنترل‌کننده PID و کنترل‌کننده بنگ‌بنگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک در ماهواره‌ فرضی ارتباطی نیروی دریایی

سید محمدرضا موسوی میرکلائی؛ مسعود کاوه؛ وحید یعقوبی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1395، ، صفحه 1-10

چکیده
  با توجه به نقش به‌سزای ماهواره‌ها در ارتباطات دریایی به‌ویژه در سامانه موقعیت‌یاب جهانی، مهم‌ترین مساله‌ای که درساخت و پرتاب یک ماهواره به فضا وجود دارد، هزینه بسیار زیاد این کار می باشد. به همین دلیل برای هر شرکت سازنده و فرستنده، مدت زمان حیات ماهواره بسیار مهم است. عمر یک ماهواره تا حدود زیادی به کیفیت ساخت آن بستگی دارد، اما ...  بیشتر

مهندسی برق
5. طراحی سیستم کنترلی جهت بهبود عملکرد جرثقیل های دروازه ای

محمدرضا وفایی؛ مجید یوسفی

دوره 19، شماره 74 ، تابستان 1394، ، صفحه 40-52

چکیده
  امروزه جرثقیل‌های دروازه ای در بندرگاه‌ها و اسکله های تجاری و نظامی کاربرد وسیعی یافته اند، لذا با هدف افزایش بازدهی و کاهش خطرات ناشی از عملکرد این ادوات ، افزایش سطح اتوماسیون و کنترل هوشمند آنها اهمیت فراوانی پیدا کرده است. بر این اساس عمده ترین اهداف طراحی سیستم کنترلی برای این نوع جرثقیل ها ، افزایش سرعت انتقال بار ضمن کنترل ...  بیشتر